logo_pronost_male

 mewa_male
 
 Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o.
 zaprasza na szkolenie:
numer 17/22

Planowanie jakości i zarządzanie jakością w projektach – dobre praktyki w wytycznych PN-ISO 10005:2018 i ISO 10006:2018

Termin i czas szkolenia: 07.03–08.03.2022, 9:00 - 17:00   Miejsce: Kraków
Cena szkolenia: 1650,00 zł netto / 2029,50 zł brutto   Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu
Zakres szkolenia:
  • Wprowadzenie
  • Kluczowe elementy zarządzania jakością w organizacjach
  • Plany jakości
  • Systemy zarządzania jakością w projektach
  • Odpowiedzialność zarządzających w projektach
  • Zarządzanie zasobami w projektach
  • Realizacja produktu/usługi w projektach
  • Pomiar, analiza i doskonalenie w projektach
  • Podsumowanie


Uczestnicząc w szkoleniu:
  • Po szkoleniu uczestnicy posiadać będą WIEDZĘ w zakresie:
   • Wytycznych dotyczących planowania jakości i zarządzania jakością w projektach zawartych w PN-ISO 10005:2018 i PN-ISO 10006:2018.
   • Kluczowych elementów niezbędnych do skutecznego i efektywnego planowania jakości i zarządzania jakością w projektach.
   • Ról, odpowiedzialności i uprawnień związanych z planowaniem jakości i zarządzaniem jakością w projektach.
   • Wykorzystania wytycznych zawartych w PN-ISO 10005:2018 i PN-ISO 10006:2018 do doskonalenia procesu planowania jakości i zarządzania jakością w projektach.
  • Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą UMIELI:
   • Wykorzystać wytyczne zawarte w PN-ISO 10005:2018 i PN-ISO 10006:2018 do zaprojektowania, wdrożenia, utrzymania i doskonalenia procesu planowania jakości i zarządzania jakością w projektach.
   • Definiować role, odpowiedzialności i uprawnienia osób uczestniczących w procesie planowania jakości i zarządzania jakością w projektach.
   • Audytować i dokonywać przeglądów procesu planowania jakości i zarządzania jakością w projektach.
   • Doskonalić proces planowania jakości i zarządzania jakością w projektach.
  • Szkolenie ma na celu zbudować POSTAWĘ uczestników polegającą na uświadomieniu sobie:
   • Roli, odpowiedzialności i uprawnień w procesie planowania jakości i zarządzania jakością w projektach.
   • Znaczenia aktywnego zaangażowania uczestników zespołów i całej organizacji skuteczny i efektywny proces planowania jakości i zarządzania jakością w projektach.
  • Celem szkolenia jest:
   • Umożliwienie wykorzystania dobrych praktyk zawartych w wytycznych PN-ISO 10005:2018 i PN-ISO 10006:2018 w ustanowieniu, wdrożeniu, utrzymaniu i doskonaleniu skutecznego i efektywnego procesu planowania jakości i zarządzania jakością w projektach.

Adresaci szkolenia:
  • Szkolenie skierowane jest do:
   • wszystkich, którzy zarządzają organizacjami
   • osób pełniących lub zamierzających pełnić role właścicieli procesów
   • osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje zarządcze na różnych szczeblach organizacji
   • osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje związane z zarządzaniem jakością w organizacji
   • osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje związane z zarządzaniem projektami
   • osób pełniących lub zamierzających pełnić rolę liderów projektów
   • uczestników zespołów projektowych
   • osób zajmujących systemami zarządzania jakością zgodnymi z ISO 9001 i IATF 16949
   • osób pełniących lub zamierzających pełnić role audytorów wewnętrznych.

Cena obejmuje: Cena nie obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad+kolacja+obiad)
  • bufet kawowy
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat

  • kosztów zakwaterowania
Przeczytaj Warunki płatności i uczestnictwa i pobierz Formularz zgłoszenia
Zadaj pytanie dotyczące szkolenia
*Treść pytania
Wyślij kopię tego e-maila również do mnie
*Imię Nazwisko
Firma
*e-mail
Telefon kontaktowy
*Przepisz obrazek
(odśwież)