logo_pronost_male

 mewa_male
 
 Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o.
 zaprasza na szkolenie:
numer 89/22

Lean i Kaizen – optymalizacja i doskonalenie procesów w biurach i usługach

Termin i czas szkolenia: 21.11–22.11.2022, 9:00 - 17:00   Miejsce: Pszczyna
Cena szkolenia: 1650,00 zł netto / 2029,50 zł brutto   Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu
Zakres szkolenia:
  • Wprowadzenie
  • Podstawy filozofii Lean Manufacturing i Kaizen
  • Kluczowe elementy optymalizacji i ciągłego doskonalenia
   • Podejście procesowe i zarządzanie procesami
   • PDCA
   • Standard i praca standaryzowana
   • Środowisko i kultura doskonalenia
   • Cele i mierniki
   • Lider i jego rola
   • Zespół
  • Narzędzia ciągłego doskonalenia
   • 5S
   • Diagram Ishikawy
   • Diagram Żółwia
   • Wywiad z pracownikiem
   • Zapobieganie błędom
   • Kanban
   • Visual Management
   • VSM – mapa strumienia wartości
   • TPM
   • SMED
   • Audyt
  • Lean w biurach i usługach - przykłady:
   • Sprzedaż i marketing
   • Zakupy
   • Finanse
   • Obsługa klienta
   • Kadry
  • Podsumowanie


Uczestnicząc w szkoleniu:
  • Po szkoleniu uczestnicy posiadać będą WIEDZĘ w zakresie:
   • korzyści z Kaizen, Lean, 5S i standardów
   • kluczowych elementów niezbędnych do skutecznego i efektywnego procesu ciągłego doskonalenia
   • narzędzi ciągłego doskonalenia
   • najczęściej popełnianych błędów przy wdrażaniu i stosowaniu Kaizen
  • Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą UMIELI:
   • systematycznie i systemowo stosować Kaizen w swoim obszarze
   • korzystać z narzędzi wspomagających wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie standardów
   • identyfikować marnotrawstwo
   • prowadzić działania doskonalące w swoich obszarach
  • Szkolenie ma na celu zbudować POSTAWĘ uczestników polegającą na uświadomieniu sobie:
   • swojej roli w procesie ciągłego doskonalenia
   • umiejętności łączenia swoich celów i działań z działaniami innych
  • Celem szkolenia jest:
   • zrozumienie zasad Kaizen, Lean Manufacturing, 5S i standaryzacji
   • nabycie umiejętności stosowania zasad Kaizen w swoim obszarze
   • ostrzeżenie przed najczęściej popełnianymi błędami

Adresaci szkolenia:
  • Szkolenie skierowane jest do:
   • wszystkich, którzy chcą utrzymać bezpieczeństwo, skuteczność i efektywność na swoich stanowiskach pracy / swoich obszarach działania
   • osób zajmujących się optymalizacją i doskonaleniem procesów
   • osób zarządzających formalnie lub nieformalnie

Cena obejmuje: Cena nie obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad+kolacja+obiad)
  • bufet kawowy
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat

  • kosztów zakwaterowania
Przeczytaj Warunki płatności i uczestnictwa i pobierz Formularz zgłoszenia
Zadaj pytanie dotyczące szkolenia
*Treść pytania
Wyślij kopię tego e-maila również do mnie
*Imię Nazwisko
Firma
*e-mail
Telefon kontaktowy
*Przepisz obrazek
(odśwież)