logo_pronost_male

 mewa_male
 
 Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o.
 zaprasza na szkolenie:
numer 79/22

Doskonalenie umiejętności skutecznego rozwiązywania problemów – o rozwijaniu różnych sposobów myślenia, bo w problem solving nie tylko metodyka ma znaczenie (warsztaty oparte na podejściu A3 Thinking)

Termin i czas szkolenia: 13.10–14.10.2022, 9:00 - 17:00   Miejsce: Ustroń
Cena szkolenia: 1650,00 zł netto / 2029,50 zł brutto   Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu
Zakres szkolenia:
  • Jak rozwiązujemy problemy w organizacji?
   • Czym jest rozwiązywanie problemów?
   • Skuteczność tradycyjnego problem solving
   • Źródła informacji o problemach i ich wartość dla organizacji
   • Obserwacja celowa, kontekstowa, jako źródło danych i informacji
   • Zastosowanie klasyfikacji Pareto, ABC, XYZ, a może macierzy Eisenhowera?
   • 5Why – bo zawsze warto pytać – ale i aktywnie słuchać
   • Diagram przyczynowo-skutkowy Ishikawy
   • 5W+2H
   • PDCA
   • Metoda 8D
   • Raport A3
   • DMAIC
   • Mapowanie procesów
   • Dlaczego burza mózgów nie działa, a powinna działać?
   • Marnotrawstwo w procesie problem solving
  • Kompetencje właścicieli problemów
  • Dlaczego warto wykorzystywać myślenie krytyczne oraz kreatywne w procesie problem solving?
  • Myślenie krytyczne, kluczową kompetencją podczas gromadzenia i analizowania danych oraz informacji
   • Czym jest myślenie krytyczne – czyli o faktach, opiniach oraz fałszu
   • Schematy rozumowania oraz wynikające z nich błędy poznawcze
   • Wartościowe źródła danych i informacji
   • Argumentacja
   • Teoria Ograniczeń (TOC - Theory of Constraints) w myśleniu krytycznym
  • Myślenie kreatywne, czyli jak generować twórcze rozwiązania
   • Czym jest kreatywność?
   • Środowisko dla kreatywności
   • Twórcze myślenie (myślenie pytające, kombinacyjne i transformacyjne)
   • Sztuka zadawania pytań (Co by było gdyby…?)
   • Burza mózgów i jej odmiany
   • Reverse Thinking
   • Łamanie reguł i schematów myślowych oraz zastosowanie wybranych metod i technik twórczego rozwiązywanie problemów
   • Design Thinking
   • Inwentyka (TRIZ - Theory of Inventive Problem Solving)
   • Zarządzanie wizualne w procesie rozwiązywania problemów
  • A3 Thinking z wykorzystaniem myślenia krytycznego i twórczego
  • Mentoring w A3 Thinking
  • Rozwijanie kompetencji uczestników procesu problem solving
  • Budowanie skutecznych zespołów
  • Kultura organizacyjna a skuteczne rozwiązywanie problemów
  • Zakończenie szkolenia, podsumowanie


Uczestnicząc w szkoleniu:
  • dowiesz się jakie instrumenty rozwiązywania problemów możesz wykorzystać na swoim podwórku
  • zastanowisz się nad jakością informacji o problemach oraz nad źródłami tychże informacji (np.: benchmarking, KPI, głos klienta, muda, kaizen, narzędzia zarządzania jakością…)
  • dowiesz się jak budować kulturę organizacyjną sprzyjającą skutecznemu rozwiązywaniu problemów oraz jakie kompetencje powinni posiadać właściciele problemów
  • zastanowisz się nad sposobami skutecznego rozwijania tychże kompetencji
  • nauczysz się pozyskiwać wartościowe dane i informacje o występujących błędach i nieprawidłowościach
  • nauczysz się widzieć – poznasz sposoby prowadzenia obserwacji celowych, kontekstowych
  • nauczysz się zadawać wartościowe pytania
  • dowiedzieć się jak wpływają na nasze postrzeganie problemów błędy w rozumowaniu i jak wyciągać trafne wnioski, odróżniać fakty od opinii oraz fałszu, i jak generować twórcze rozwiązania w procesie doskonalenia
  • dowiesz się jak wykorzystać mentoring i inne metody przekazywania wiedzy pracownikom oraz jak budować zespoły skutecznie rozwiązujące problemy

Adresaci szkolenia:

  Szkolenie jest adresowane do wszystkich tych, którzy chcą:

  • skuteczniej i efektywniej rozwiązywać problemy (nie tylko na gruncie zawodowym)
  • poznać metody i instrumenty rozwiązywania problemów
  • dowiedzieć się jakie kompetencje powinni posiadać właściciel problemów oraz ich menedżerowie
  • dowiedzieć się dlaczego mózg robi nas w konia, jak go przechytrzyć, i jak nie dać się błędom w rozumowaniu
  • dowiedzieć się jak uzupełnić tradycyjny problem solving o myślenie krytyczne i kreatywne
  • dowiedzieć się jak zbudować środowisko dla skutecznego rozwiązywania problemów, oraz kulturę ciągłego doskonalenia i uczenia się na błędach
  • poznać tajniki bycia dobrym mentorem

Cena obejmuje: Cena nie obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad+kolacja+obiad)
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • bufet kawowy

  • kosztów zakwaterowania
Przeczytaj Warunki płatności i uczestnictwa i pobierz Formularz zgłoszenia
Zadaj pytanie dotyczące szkolenia
*Treść pytania
Wyślij kopię tego e-maila również do mnie
*Imię Nazwisko
Firma
*e-mail
Telefon kontaktowy
*Przepisz obrazek
(odśwież)