logo_pronost_male

 mewa_male
 
 Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o.
 zaprasza na szkolenie:
numer 70/22

Pomiar chropowatości - warsztaty

Termin i czas szkolenia: 26.09.2022, 9:00 - 17:00   Miejsce: Kraków
Cena szkolenia: 900,00 zł netto / 1107,00 zł brutto   Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu
Zakres szkolenia:

  Podczas warsztatów uczestnicy będą przeprowadzać samodzielnie pomiary chropowatości na wybranych detalach, którymi dysponujemy i/lub na własnych detalach przywiezionych na warsztaty.

  Uczestnicy chcący wziąć udział w warsztatach powinni posiadać podstawowe wiadomości z pomiaru chropowatości. Rekomendowane jest uczestnictwo w szkoleniu pt. Pomiar chropowatości - podstawy. Dla uczestników, którzy nie odbyli szkolenia przeprowadzony zostanie test weryfikujący posiadaną wiedzę teoretyczną.

  Podczas warsztatów uczestnik będzie miał możliwość przeprowadzania wielokrotnych pomiarów wybranych detali przy użyciu profilometru firmy Mitutoyo SJ210 i profilometru firmy Hommel W5. Podczas pomiarów uczestnik będzie mógł dokonywać zmian warunków pomiaru z uwzględnieniem zmian w urządzeniach mierzących. Następnie będzie mógł porównać wyniki uzyskane różnymi urządzeniami. Zinterpretować te wyniki i porównać je z wartościami określonymi w specyfikacji.

  Zakres warsztatów:

  • Zdefiniowanie parametrów podlegających pomiarom
  • Przygotowanie próbki do pomiaru
  • Dobór odpowiedniego odcinka pomiarowego
   • Próba znalezienia rozwiązania, gdy detal nie pozwala na pomiar wg wytycznych - brak miejsca na pomiar wg znanych reguł
   • Próba pomiaru, gdy nie znamy rodzaju obróbki
  • Interpretacja wyników
  • Omówienia typowych problemów podczas pomiarów chropowatości
  • Definiowanie błędów pomiarowych
  • Eliminowanie błędów pomiarowych


Uczestnicząc w szkoleniu:
  • Nauczysz się praktycznego podejścia do pomiaru chropowatości z uwzględnieniem wymagań zawartych w normach.
  • Poznasz różnice wynikające z różnych ustawień.
  • Nauczysz się odpowiedniego przygotowania próbek do pomiaru.

Adresaci szkolenia:
  • personel laboratoryjny, personel jakości (kontrolerzy)
  • pracownicy techniczni (technologia, jakość, konstrukcja)
  • pracownicy produkcji

Cena obejmuje: Cena nie obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad, bufet kawowy)  
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat

  • kosztów zakwaterowania
Przeczytaj Warunki płatności i uczestnictwa i pobierz Formularz zgłoszenia
Zadaj pytanie dotyczące szkolenia
*Treść pytania
Wyślij kopię tego e-maila również do mnie
*Imię Nazwisko
Firma
*e-mail
Telefon kontaktowy
*Przepisz obrazek
(odśwież)