KOD DATA TEMAT MIEJSCE
28/19 12.04.2019 IMDS - International Data Material System w praktyce Pszczyna
29/19 15.04.2019 Maturity Level Assurance (MLA) – wymagania VDA w zarządzaniu projektem Pszczyna
30/19 15.04–16.04.2019 Specyfikacja geometrii wyrobów wg norm międzynarodowych ISO GPS z informacją o normie amerykańskiej ASME (GDT) – zaawansowane wymagania i interpretacje Katowice
31/19 25.04–26.04.2019 Audyt procesu wytwarzania zgodnie z VDA 6.3 rev3 Pszczyna
32/19 25.04–26.04.2019 TWI – efektywne szkolenia stanowiskowe Skawina
33/19 26.04.2019 Audyt procesów cieplnych według CQI-9 Pszczyna
34/19 09.05–10.05.2019 Audyt systemu zarządzania jakością dla dostawców usług w przemyśle motoryzacyjnym według VDA 6.2 Skawina
35/19 16.05–17.05.2019 Narzędzia jakości i standaryzacja pracy dla pracowników produkcji Pszczyna
36/19 17.05.2019 Arkusz kalkulacyjny MS Excel w pracy inżyniera Ruda Śląska
37/19 21.05–22.05.2019 Analiza systemów pomiarowych MSA - pomiary ciągłe, atrybutowe i badania niepowtarzalne Kroczyce
38/19 23.05–24.05.2019 Ogólne wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących Kraków
39/19 24.05.2019 Wymagania normy IATF 16949 w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi – kluczowe zmiany Kraków
40/19 24.05.2019 Wymagania standardu CQI-12 Pszczyna
41/19 27.05–28.05.2019 Zarządzanie projektem w motoryzacji Pszczyna
42/19 30.05–31.05.2019 Metrologia długości i kąta Skawina
43/19 03.06.2019 Samodzielne nadzorowanie maszyn współrzędnościowych CMM w organizacji Pszczyna
44/19 05.06.2019 Wymagania normy 9001:2015 Pszczyna
45/19 10.06–11.06.2019 Specyfikacja geometrii wyrobów wg norm międzynarodowych ISO GPS z informacją o normie amerykańskiej ASME (GDT) – podstawowe wymagania Wrocław
46/19 12.06.2019 Wymagania normy ISO 14001:2015 Pszczyna
47/19 12.06.2019 Zarządzanie charakterystykami specjalnymi w przemyśle motoryzacyjnym Strzelce Opolskie