KOD DATA TEMAT MIEJSCE
76/19 29.10–30.10.2019 Zarządzanie projektem w motoryzacji Kraków
77/19 30.10.2019 Analiza wad i ich skutków w procesie produkcyjnym – PFMEA AIAG&VDA szkolenie dla kadry kierowniczej Pszczyna
78/19 30.10.2019 Arkusz kalkulacyjny MS Excel w pracy inżyniera Bielsko-Biała
79/19 06.11–07.11.2019 Analiza potencjalnych wad i ich skutków w procesie - PFMEA Wrocław
80/19 06.11.2019 Zarządzanie charakterystykami bezpieczeństwa, w odniesieniu do wymagań VW – D/TLD Pszczyna
81/19 08.11.2019 Wymagania standardu CQI-12 Skawina
82/19 14.11–15.11.2019 Formel Q - specyficzne wymagania VW dla dostawców Pszczyna
83/19 18.11–19.11.2019 Lean w biurze i w usługach (Lean Office/Service) – jak minimalizować marnotrawstwo i budować efektywne procesy Pszczyna
84/19 18.11–19.11.2019 Specyfikacja geometrii wyrobów wg norm międzynarodowych ISO GPS z informacją o normie amerykańskiej ASME (GDT) – zaawansowane wymagania i interpretacje Pszczyna
85/19 20.11.2019 VDA 5 - analiza systemów pomiarowych według wymagań rynku niemieckiego Pszczyna
86/19 22.11.2019 Prowadzenie audytów wewnętrznych z uwzględnieniem wymagań ISO 19011 Kraków
87/19 25.11.2019 Wymagania normy IATF 16949 w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi – kluczowe zmiany Pszczyna
88/19 26.11–27.11.2019 Metodyka Global 8D - techniki poszukiwania przyczyn źródłowych i zarządzanie reklamacjami Pszczyna
89/19 28.11–29.11.2019 Narzędzia jakości i standaryzacja pracy dla pracowników produkcji Skawina
90/19 02.12.2019 Odpowiedzialność producenta za wyrób w przemyśle motoryzacyjnym Kraków
91/19 03.12–04.12.2019 Analiza systemów pomiarowych MSA - pomiary ciągłe, atrybutowe i badania niepowtarzalne Ustroń
92/19 05.12–06.12.2019 Ford Motor Company - specyficzne wymagania dla dostawców przemysłu samochodowego Kraków
93/19 09.12–10.12.2019 Zarządzanie czasem w duchu Kaizen - bo warto wygospodarować czas na myślenie i odpoczynek Pszczyna
94/19 10.12.2019 LPA – Audyty warstwowe (Layered Process Audits) wg CQI-8 Pszczyna
01/20 21.01–22.01.2020 Analiza wad i ich efektów w procesie produkcyjnym – PFMEA AIAG&VDA first edition (wydanie: 2019) Kraków