Zakres szkolenia:
 • Wprowadzenie do szkolenia 
 • Specyfika kultury azjatyckiej 
  • hierarchia ważności 
  • pozycja kobiet 
  • szef 
  • ja 
  • percepcja informacji 
  • wyrażanie opinii 
  • mówienie „Nie” 
  • podejście do problemów podejmowanie decyzji 
  • punktualność 
  • spotkania 
  • awanse 
  • prezenty, upominki 
  • życie w grupie 
  • nastrój 
 • Oczekiwania Klienta z Azji wobec dostawcy 
  • dostępność
  • komunikacja, język 
  • prezentacje 
  • reklamacje, problemy 
  • spotkania dla dostawców powodujących problemy 
  • rezydent 
  • decyzje, uzgodnienia 
  • zmiany 
  • doradca z Azji 
  • 5 STAR 
 • Współpraca dostawcy z Azji z klientem 
  • komunikowanie oczekiwań 
  • decyzje, uzgodnienia, delegowanie zadań 
  • rezydent 
  • informowanie o problemach, reklamacjach 
  • analiza otrzymanych informacji 
  • postepowanie przy problemach 
  • zarzadzanie nowymi projektami 
  • utrudnienia związane z odległością Europa - Azja 
 • Podsumowanie 

 

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • W obszarze biznesowym omówienie oczekiwań ze strony klienta z Azji wobec dostawców oraz sposobu współpracy dostawcy azjatyckiego z klientem.
 • Szkolenie eliminuje lub minimalizuje wiele nieporozumień i problemów w komunikacji pomiędzy stronami z dwóch tak odmiennych obszarów kulturowych.
 • Celem szkolenia nie jest wartościowanie, ocenianie czy też wywyższanie którejkolwiek z kultur.

 

Adresaci szkolenia:

  • Osoby zamierzające nawiązać kontakty z partnerami z Azji. Osoby już współpracujący z azjatyckimi partnerami i chcące bliżej poznać w celu poprawy lub udoskonalenia istniejących kontaktów.

 

Czas trwania:
 •  1 dzień (8 godzin dydaktycznych)