Zakres szkolenia:

Każdy z nas zapewne chciałby zmienić coś w swoim życiu. Mamy marzenia, cele, plany… i cóż, zazwyczaj na tym się kończy. Nie zawsze (albo i nawet bardzo rzadko) "chcieć znaczy móc". Najczęściej na „chciejstwie” nasze marzenia się kończą. Dlaczego? Bo boimy się zmian. Zmian jednak wcale nie trzeba się bać, należy tylko przyjąć odpowiednią strategię związaną z ich wprowadzaniem. Tutaj z odsieczą idzie filozofia Kaizen - w podejściu personalnym czyli Kaizen personalny.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z filozofią Kaizen i możliwością jej stosowania w ustawicznym rozwoju osobistym, podnoszeniu kompetencji własnych oraz umiejętności pracowników i współpracowników. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na lepsze zrozumienie ograniczeń oraz mechanizmu obaw przed zmianami, którego doświadczamy nader często.

Podczas szkolenia słuchacze zapoznają się z zasadami oraz instrumentami zwiększania efektywności działań, aby mogli stworzyć swoją własną strategię rozwoju i trwałej poprawy efektywności pracy zarówno na gruncie zawodowym, jak i osobistym. 

Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość brania udziału w grach i zabawach, mających na celu między innymi wypracowanie nawyków efektywnego działania oraz poprawy własnego warsztatu pracy, zwiększania własnej kreatywności oraz poprawy percepcji wiedzy i radzenia sobie z zalewem informacji, napływających do nas każdego dnia. 

W trakcie szkolenia będą omawiane następujące zagadnienia:

 • Filozofia Kaizen – jak małe kroki prowadzą do trwałych efektów 
  • Stres i jego destrukcyjny wpływ na ciało i umysł człowieka
  • Jak omijać lęk i naturalny wewnętrzny opór przed zmianą 
  • Planowanie i realizacja celów w ujęciu Kaizen
  • Dlaczego warto być specjalistą w dwóch dziedzinach, ale projekty i zadania realizować po kolei
 • Marnotrawstwo - zaprzeczenie gospodarności
  • Kategorie i rodzaje marnotrawstwa 
  • Jak nie marnotrawić nieodnawialnego zasobu, jakim jest czas - identyfikacja największych złodziei czasu oraz efektywne zarządzanie czasem
  • Po pierwsze upraszczaj to, co się da (Prostota wszak jest szczytem wyrafinowania. Leonardo da Vinci)
 • Instrumenty Kaizen personalnego 
  • Mój własny strumień wartości
  • Check list
  • 5 x Dlaczego?
  • 5S (6S, a nawet 7S)
  • Wizualizacja
  • Raport A3
  • Diagram spaghetti
  • Diagram Ishikawy
  • Kanban
 • Wspomaganie samodoskonalenia
  • Prezentowanie wyników pracy w duchu Zen
  • Odwrotne myślenie narzędziem kreatywności
  • Jeżeli chcesz przyspieszyć - zwolnij
  • Wiedza jest potęgą, ale wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy
 • Jak radzić sobie z zalewającą nas falą danych i informacji, i jak przekuć ją w wiedzę
  • (budowanie systemów pamięciowych i zwiększanie efektywności nauki) 
  • Dane, informacje, wiedza, mądrość 
  • Mapowanie myśli w biznesie i w życiu osobistym
  • Techniki zapamiętywania 
  • Szybkie czytanie i czytanie inteligentne
  • Relaksacja
  • Koncentracja  
 • Strategia samorozwoju w duchu Kaizen
  • Podsumowanie i indywidualizacja Kaizen personalnego
 • Kaizen a zdrowie - zdrowie a efektywność
  • Zalety psychologii pozytywnej
  • Dieta dla mózgu
  • Joga dla mózgu
  • Neuroplastyczność mózgu
 • Zakończenie szkolenia, podsumowanie 

 

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Poznasz zasady filozofii Kaizen i możliwości jej stosowania w ustawicznym rozwoju osobistym, podnoszeniu kompetencji własnych oraz umiejętności pracowników i współpracowników.
 • Dowiesz się jakie instrumenty można wykorzystywać do zwiększania efektywności działań, aby stworzyć swoją własną strategię rozwoju i trwałej poprawy efektywności pracy zarówno na gruncie zawodowym, jak i osobistym.
 • Nauczysz się identyfikować oraz minimalizować marnotrawstwo wszechobecne w życiu każdego z nas.
 • Rozwiniesz umiejętność prezentowania wyników swojej pracy zgodnie z filozofią Zen.
 • Dowiesz się dlaczego warto być specjalistą w dwóch dziedzinach, ale projekty i zadania realizować po kolei.
 • Dowiesz się dlaczego psychologia pozytywna jest motorem naszych działań.
 • Wspólnie odpowiemy sobie również między innymi na pytania: 
  • Jak rozwijać się, aby osiągać trwałe efekty, jednocześnie omijając lęk przed zmianą?
  • Jak zorganizować swój warsztat pracy, aby podnieść sprawność swoich działań i nie marnować najcenniejszego zasobu jaki posiadamy - czyli czasu?
  • Jak "walczyć" z uzależnieniem od napływu informacji i danych  
  • Jak upraszczać to, co w naszym życiu (szczególnie zawodowym) najbardziej skomplikowane?
  • Jakie techniki pozwalają na zwiększenie kreatywności?
  • Jak usprawniać pamięć i percepcję wiedzy, a w efekcie uczyć się szybko i skutecznie? 
  • Jak wspomagać pracę mózgu, np. praktykując jogę dla mózgu?

 

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie jest adresowane do każdego, kto chce zostać Zenkai - mistrzem samodoskonalenia, nieustannie rozwijającym własne kompetencje - niezależnie od wykonywanej pracy, wieku czy też pasji i zainteresowań. Każdy ma prawo dowiedzieć się, jak można pracować sprytniej, nie ciężej oraz nauczyć się radzić sobie z pandemią chronicznego zmęczenia i nie wieść życia człowieka marnotrawnego :) 
 • Szczególnie jednak dedykowane jest menedżerom. To od nich bowiem zależy czy powiodą za sobą pracowników i wyzwolą w nich chęć samodoskonalenia i podnoszenia własnych kompetencji, czy też skutecznie zniechęcą ich do pracy. 

 

Czas trwania:
 •  2 dni (16 godzin dydaktycznych)