Zakres szkolenia:
  • Budowanie i rozwój zespołu
  • Cechy efektywnych zespołów
   • Etapy tworzenia się zespołów
   • Role zespołowe – Teoria ról pełnionych w zespole zgodnie z założeniami M. Belbina \
   • Autodiagnoza własnej roli w zespole
  • Współpraca w zespole
   • - Budowanie współpracy w zespole
   • - Współpraca czy rywalizacja? – czyli w jaki sposób budować relacje w zespole- Lider zespołu – cechy dobrych przywódców
   • - „Expose szefa” – jako skuteczne narzędzie zarządzania zespołem, ustalania zasad i budowania współpracy
   • - Wpływanie na postawy i zachowania członków zespołu
   • - Praca wspólna – wartość dodana
   • - Współpraca na spotkaniach Kół Jakości
  • Komunikacja w zespole
   • Przepływ informacji pomiędzy członkami zespołu i pomiędzy działami
   • Komunikowanie się a informowanie
   • Rola informacji zwrotnej

   

  Uczestnicząc w szkoleniu:

  • dowiesz się, jakie warunki są niezbędne do zbudowania efektywnego zespołu,
  • zrozumiesz, jak ważną rolę odgrywają poprawne mechanizmy komunikacyjne,
  • zrozumiesz, jak relacje w zespole wpływają na jego metody i efektywność funkcjonowania.

   

  Adresaci szkolenia:

  • Osoby zarządzające zespołami ludzkimi, chcące poprawić ich funkcjonowanie, 

   

  Czas trwania:
  •  2 dni (16 godzin dydaktycznych)