Zakres szkolenia:
 • Wiarygodność i szacunek:
  • Odpowiedzialna rola menadżera
  • Różnice między złym a dobrym menadżerem
  • Zaufanie
  • Strategia małych zwycięstw
  • Studium przypadku 1
 • Mowa wstępna:
  • Wartości menadżera (studium przypadku 2)
  • Zdefiniowanie zasad i postaw dla zespołu
  • Opracowanie mowy wstępnej (studium przypadku 3)
 • Jak uczyć się na błędach innych: trudne rozmowy oraz motywowanie pracowników:
  • Zdobywanie zaangażowania pracowników
  • Konstruktywna informacja zwrotna
  • Rozwój zastępcy / następcy Wstęp do przywództwa sytuacyjnego
  • Rozwój pracownika
  • Reorganizacje działowe
  • Rozmowa dyscyplinująca
  • Weryfikacja czasu pracy pracowników
 • Podsumowanie 

Udział części warsztatowej: 40%.

 

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumiesz, jakimi wartościami powinien kierować się nowy menadżer.
 • Dowiesz się, jakie podejście zastosować, jeśli awansujesz w obecnym dziale na stanowisko menadżera, a jakie w przypadku objęcia stanowiska w nowej organizacji.
 • Zrozumiesz, w jaki sposób motywować pracowników oraz jak przeradzać rozmowy dyscyplinujące.
 • Poznasz najlepsze praktyki dotyczące matrycy kompetencji oraz planowania rozwoju pracowników.
 • Dowiesz się, jak motywować oraz zdobywać zaangażowanie pracowników.

 

Adresaci szkolenia:

 • Osoby rozpoczynające pracę na stanowiskach menadżerskich oraz pracownicy organizacji pragnący zwiększyć swoje kompetencje w zakresie zarządzania ludźmi.

 

Czas trwania:
 •  1 dzień (7 godzin dydaktycznych)