Zakres szkolenia:
 • Proces komunikacji:
  • Podstawowe zagadnienia dotyczące komunikacji;
  • Komunikacja jednostronna i dwustronna;
  • Bariery i zakłócenia w procesie komunikacji.
 • Komunikacja werbalna
  • Moje mocne i słabe strony w kontaktach z ludźmi;
  • Empatia i aktywne słuchanie jako jedne z najważniejszych elementów komunikacji;
  • Feedback czyli prawidłowa informacja zwrotna;
  • Podstawowa Reprezentacja Zmysłowa.
 • Komunikacja niewerbalna:
  • Mowa ciała – znaczenie przekazu niewerbalnego;
  • Rozkład znaczenia komunikatów wg A. Mehrabian i spójność w komunikacji;
  • Składowe mowy ciała – kinetyka, mimika, gesty, proksemika;- Rozpoznawanie emocji.
 • Skuteczna komunikacja w sytuacjach konfliktowych:
  • Komunikacja asertywna – rozpoznanie stylów komunikacyjnych, mapa asertywności;
  • Istota konfliktu i jego fazy;
  • Techniki rozwiązywania konfliktów.

 

Uczestnicząc w szkoleniu:

  • zrozumiesz, że porozumiewanie się jest najważniejszą umiejętnością, która przekłada się na każdą dziedzinę życia,
  • rozwiniesz swoje kompetencje interpersonalne i poszerzysz świadomość komunikacyjną,
  • zwiększysz efektywność wyrażania siebie i "odczytywania" innych,
  • popracujesz nad samoświadomością i poczuciem włąsnej wartości,
  • dowiesz się, jak mniejszać straty wynikające z niepełnego przekazywania informacji,
  • nauczysz się minimalizować konflikty wynikające z błędów komunikacyjnych.

 

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób kierujących zespołami oraz będącymi członkami zespołów, które chcą poprawić efektywność funkcjonowania poprzez poprawę procesów komunikacyjnych.

 

Czas trwania:
 •  2 dni (16 godzin dydaktycznych)