Zakres szkolenia:
 • Teoria konfliktu
 • Co to jest konflikt?
  • Konflikt – zapobiegać czy leczyć?
  • Rodzaje konfliktów i ich dynamika
  • Fazy sytuacji konfliktowej
  • Przełamywanie barier w konflikcie
 • Zarządzanie konfliktem
  • Radzenie sobie z konfliktem w sytuacji pracy
  • Zachowania ludzi w sytuacjach konfliktowych
  • Sposoby zapobiegania konfliktom
  • Sposoby dochodzenia do porozumienia – rola mediatora, negocjatora lub arbitra
  • Radzenie sobie z „narzekaczami”
  • Emocje i ich rola w sytuacji konfliktowej
 • Kreatywność w konfliktach i sytuacjach problemowych
  • Co to jest kreatywność?
  • Techniki kreatywnego rozwiązywania problemów
  • Metoda sześciu kapeluszy Edwarda de Bono

 

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • nauczysz się, jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych i wygrywać w modelu win-win,
 • zrozumiesz, że konflikt jest pewnego rodzaju procesem, który efektywnie zarządzany przynosi korzyści wszystkim stronom
 • poznasz narzędzia kreatywnego rozwiązywania konfliktów.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób uczestniczących w procesach negocjacyjnych ze stronami zewnętrznymi jak i w obrębie ogranizacji.
 • Szkolenie szczególnie przydatne dla osób kierujących zespołami (liderzy projektów, brygadziści, kierownicy, menadżerowie).

 

Czas trwania:
 •  2 dni (16 godzin dydaktycznych)