Zakres szkolenia:
 • Struktura arkusza kalkulacyjnego (komórki, kolumny, wiersze, skoroszyty)
 • Operacje edycyjne w arkuszu (wstawiania i usuwanie kolumn i wierszy, zarządzanie skoroszytami)
 • Zasady konstruowania formuł (operatory matematyczne, nawiasy)
 • Adresowanie względne i bezwzględne
 • Adresowanie danych w innych arkuszach i skoroszytach
 • Najbardziej przydatne funkcje matematyczne i statystyczne arkusza Excel (SUMA, MAX, MIN, ŚREDNIA, ILE.LICZB, ILE.NIEPUSTYCH) w połączeniu z adresowaniem względnym i bezwzględnym
 • ĆWICZENIE: Wyznaczanie podstawowych wskaźników statystycznych dla zestawień produkcyjnych
 • Powielanie formuł z wykorzystaniem kopiowania i przeciągania
 • Formatowanie komórek (formaty liczb i dat, formaty niestandardowe, obramowania, cieniowanie)
 • Typy i tworzenie wykresów
 • ĆWICZENIE: tworzenie wykresu przykładowego miernika z serią celu i trendem
 • Modyfikacja parametrów wykresu (zmiana wyglądu, dodawanie i usuwanie serii danych)
 • ĆWICZENIE: tworzenie wykresu Pareto
 • Sumowanie warunkowe
 • ĆWICZENIE: analiza problemów jakościowych z wykorzystaniem sum warunkowych 
 • Instrukcja warunkowa JEŻELI oraz operatory logiczne
 • ĆWICZENIE: opracowanie macierzy kompetencji pracowników z automatycznym wyznaczaniem poziomu kwalifikacji (za pomocą funkcji JEŻELI)
 • Omówienie nowych funkcji w Office 365 (opcja)
  • korzystanie z funkcji Office 365
  • tworzenie histogramu bez dodatku Analysis Tool Pack
 

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Dowiesz się, jak szybko i efektywnie korzystać z podstawowych funkcji programu MS Excel.
 • Poznasz najbardziej przydatne formuły i zasady korzystania z nich.
 • Nauczysz się korzystać z funkcji warunkowej i w ten sposób automatyzować wiele operacji w arkuszu kalkulacyjnym.
 • Poznasz zaawansowane techniki tworzenia wykresów, w szczególności potrzebnych w pracy inżyniera produkcji, procesu lub jakości.

 

Adresaci szkolenia:

 • Inżynierowie, kadra zarządzająca oraz wszyscy pracownicy wykorzystujący arkusz kalkulacyjny do tworzenia analiz, zestawień i wykresów, chcący lepiej wykorzystać możliwości programu MS Excel i tym samym usprawnić swoją pracę.

 

Czas trwania:
 • 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)