Zakres szkolenia:
 • Przypomnienie podstaw obsługi MS Excel
  • Poruszanie się po arkuszu
  • Tworzenie funkcji z wykorzystaniem kreatora funkcji
  • Przenoszenie danych
  • Tworzenie połączeń do komórek/danych
  • Sortowanie i filtrowanie zestawów danych
  • Ćwiczenia
 • Przydatne funkcje arkusza kalkulacyjnego
  • Funkcja JEŻELI() i SUMA.WARUNKÓW()
  • Funkcja ŚREDNIA() i ŚREDNIA.WARUNKÓW()
  • Funkcje do obliczania amortyzacji DB(), VDB(), DDB(), AMORT.LIN(), AMORT.NIELIN()
  • Obliczanie wartości przyszłej inwestycji FV()
  • Obliczanie efektywnej stopy procentowej EFEKTYWNA() i NOMINALNA()
  • Obliczanie odsetek i kapitału PMT(), IPMT(), PPMT()
  • Inne przydatne funkcje oraz funkcje statystyczne T-TEST()…
  • Funkcje dat DZIEN.TYG(), NUM.TYG(), DNI.ROBOCZE()…
  • Ćwiczenia
 • Analiza dużych zestawów danych z wykorzystaniem tabel przestawnych
  • Tworzenie tabel
  • Wprowadzanie zmian w tabelach przestawnych
  • Tworzenie własnych pól w tabeli przestawnej
  • Przygotowywanie raportów przestawnych
  • Dostosowywanie raportów do własnych potrzeb
  • Ćwiczenia
 • Prezentacja danych na wykresach
  • Standardowe wykresy
  • Nietypowe wykresy dla nietypowych danych
  • Tworzenie wykresów z danych zebranych w tabeli przestawnej
  • Prognozowanie
  • Ćwiczenia
 • Przydatne narzędzia MS Excel
  • Rozdzielanie importowanych danych narzędziem Tekst jako kolumny
  • Zmiana wyglądu komórek narzędziem Formatowanie warunkowe
  • Kontrola wpisywanych danych narzędziem Poprawność danych
  • Konsolidacja wielu danych
  • Analiza warunkowa
  • Ćwiczenia
 • Rozwiązywanie indywidualnych problemów zgłoszonych przez kursantów
 • Prezentacja innych możliwości programu MS Excel
 • Omówienie nowych funkcji w Office 365 (opcja)
  • korzystanie z funkcji Office 365
  • tworzenie histogramu bez dodatku Analysis Tool Pack

 

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Dowiesz się, jak automatyzować wizualizację arkusza za pomocą formatowania warunkowego.
 • Poznasz przydatne funkcje analityczne.
 • Nauczysz się tworzyć narzędzia przydatne w pracy działu finansowego.

 

Adresaci szkolenia:

 • Pracownicy działów finansowych oraz kontrolingowych, kadra zarządzająca oraz wszyscy pracownicy wykorzystujący arkusz kalkulacyjny do tworzenia analiz, zestawień i wykresów, chcący lepiej wykorzystać możliwości programu MS Excel i tym samym usprawnić swoją pracę.

 

Czas trwania:
 • 3 dni (24 godziny dydaktyczne)