Szkolenie SPC

Zakres szkolenia:
 • Rola i miejsce statystyki w ocenie zdolności procesu produkcyjnego – wykrywanie a zapobieganie
 • Podstawowe pojęcia i oznaczenia statystyczne – populacja, próbka, reprezentatywność danych
 • Źródła zmienności w procesach – przyczyny ogólne i specjalne
 • Podstawowe parametry rozkładu procesu i ich ocena – wyśrodkowanie, rozrzut, kształt
 • Graficzna analiza rozkładu procesu za pomocą histogramu oraz wykresu pudełkowego (box-plot)
 • Typy kart kontrolnych i ich zastosowania – karty dla wartości ciągłych oraz atrybutywnych/ dyskretnych,
 • Prowadzenie kart kontrolnych dla wartości ciągłych na przykładzie karty X-R
  • przygotowanie do wprowadzenia kart
  • gromadzenie danych, tworzenie wykresów i ich interpretacja (granice interwencji, analiza nielosowych sekwencji)
  • wyznaczanie współczynników zdolności w oparciu o pomiary z karty X-R
  • praktyczne zalecenia dla stosowania kart X-R
 • Karta wartości jednostkowych I-MR - zastosowania, prowadzenie i interpretacja
 • Karta kontrolna PRE-Control - zastosowanie, prowadzenie i interpretacja
 • Prowadzenie kart kontrolnych XR, XS i I-MR na przykładzie oprogramowania proCONTROL
 • Wskaźniki zdolności
  • ogólna interpretacja wskaźników zdolności
  • oczekiwania klientów przemysłu motoryzacyjnego wobec wskaźników zdolności
  • wskaźniki zdolności maszyny Cm, Cmk – wyznaczanie i interpretacja
  • wskaźniki wydajności procesu Pp, Pp – wyznaczanie i interpretacja
  • wskaźniki zdolności procesu Cp, Cpk – wyznaczanie i interpretacja
  • porównanie wskaźników Pp, Ppk oraz Cp i Cpk – zmienność między podgrupami i w podgrupach w ujęciu AIAG
  • współczynnik Pp, Ppk oraz Cp i Cpk w ujęciu VDA oraz w indywidulanych wymaganiach wybranych klientów
  • wpływ wielkości próbki na przedział ufności wyznaczonego wskaźnika zdolności
  • wyznaczanie współczynników zdolności w przypadkach szczególnych (granice jednostronne, granice fizyczne)
  • analiza zdolności procesu na przykładzie oprogramowania proCONTROL
 • Typy rozkładów występujące w procesach
  • analiza rozkładu procesu za pomocą dystrybuanty i siatki prawdopodobieństwa
  • wpływ doboru modelu rozkładu na wartość współczynników zdolności
  • identyfikacja modelu rozkładu procesu w programie Minitab (Individual Distribution Identification)
  • uniweralna ocena zdolności metodą kwantylową
 • Wymagania normy IATF 16949 w zakresie zastosowań SPC
  • SPC a charakterystyki specjalne
  • wdrażanie wymagań SPC w trakcie rozwoju projektu – dobór narzędzi statystycznych
  • wybrane wymagania specyficzne klientów
  • wiedza w zakresie SPC w organizacji
 • Typy i prowadzenie kart kontrolnych dla wartości dyskretnych (OPCJA)
 • Podsumowanie szkolenia – pytania i odpowiedzi

 

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumiesz charakter i przyczyny zmienności w procesach.
 • Dowiesz się czym jest rozkład procesu i jako go oceniać za pomocą histogramu.
 • Poznasz korzyści wynikające ze statystycznego sterowania procesami.
 • Zrozumiesz interpretację wskaźników zdolności oraz ich przydatność do oceny jakościowej procesów.
 • Poznasz zasady tworzenia i interpretacji kart kontrolnych dla cech dyskretnych i atrybutowych.
 • Dowiesz się, które typy kart są najwłaściwsze do określonych zastosowań.

 

Adresaci szkolenia:

W szkoleniu powinna uczestniczyć cała kadra średniego i wyższego szczebla, odpowiedzialna za zapewnianie jakości, a w szczególności pracownicy działów jakości oraz kontrolerzy odpowiedzialni za bieżącą ocenę zdolnośći procesów i maszyn. Szkolenie jest zalecane również dla osób uczestniczących w procesach projektowych z uwagi na konieczność prawidłowego stosowania SPC w Planach Kontroli.

Czas trwania:
 •  2 dni (16 godzin dydaktycznych)