Szkolenie SPC

Zakres szkolenia:
 • Rola i miejsce statystyki w ocenie zdolności procesu produkcyjnego - wykrywanie a zapobieganie
 • Zmienność procesu i jej przyczyn
 • Typy rozkładów występujące w procesach
 • Graficzna analiza rozkładu procesu za pomocą histogramu
 • Stratyfikacja danych
 • Sterowalność procesu jako podstawa do określania współczynników zdolności
 • Wskaźniki zdolności maszyn i procesów (Cm, Cmk, Cp, Cpk, Pp, Ppk) - wyznaczanie i interpretacja
 • Wyznaczanie współczynników zdolności w przypadku specyfikacji jednostronych lub granic fizyczny
 • Typy kart kontrolnych i ich zastosowania - karty dla wartości ciągłych oraz atrybutywnych/dyskretnych
 • Dobór kart kontrolnych z uwzględnieniem specyfiki badanych charakterystyk
 • Prowadzenie kart kontrolnych dla wartości ciągłych na przykładzie karty X-R
 • Interpretacja wyników uzyskanych za pomocą kart kontrolnych
 • Prowadzenie i interpretacja kart typu I-MR
 • Inne typy kart kontrolnych dla danych ciągłych (PRE-Control, CUSUM i EWMA) oraz ich zastosowania
 • Typy i prowadzenie kart kontrolnych dla danych dyskretnych na przykładzie karty P
 • Analiza rozkładu z wykorzystaniem testów statystycznych oraz siatek prawdopodobieństwa
 • Wyznaczanie współczynników zdolności w rozkładach innych niż normalny
 • Rozwiązywanie typowych problemów podczas wprowadzania narzędzi SPC

 

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumiesz charakter i przyczyny zmienności w procesach.
 • Dowiesz się czym jest rozkład procesu i jako go oceniać za pomocą histogramu.
 • Poznasz korzyści wynikające ze statystycznego sterowania procesami.
 • Zrozumiesz interpretację wskaźników zdolności oraz ich przydatność do oceny jakościowej procesów.
 • Poznasz zasady tworzenia i interpretacji kart kontrolnych dla cech dyskretnych i atrybutowych.
 • Dowiesz się, które typy kart są najwłaściwsze do określonych zastosowań.

 

Adresaci szkolenia:

W szkoleniu powinna uczestniczyć cała kadra średniego i wyższego szczebla, odpowiedzialna za zapewnianie jakości, a w szczególności pracownicy działów jakości oraz kontrolerzy odpowiedzialni za bieżącą ocenę zdolnośći procesów i maszyn. Szkolenie jest zalecane również dla osób uczestniczących w procesach projektowych z uwagi na konieczność prawidłowego stosowania SPC w Planach Kontroli.

Czas trwania:
 •  2 dni (16 godzin dydaktycznych)