Zakres szkolenia:
 • Podstawowe założenia i struktura normy VDA 5
 • VDA 5 a AIAG MSA – kluczowe podobieństwa i różnice
 • Podstawowe koncepcje
  • odchylenie standardowe oraz bias jako narzędzia statystyczne w ocenie niepewności pomiarowej
  • niepewność pomiarowa (standardowa, złożona, rozszerzona)
  • budżet niepewności pomiarowej
  • wyznaczanie niepewności pomiarowej a MPE
  • loncepcja systemu pomiarowego i procesu pomiarowego wg VDA 5
  • wskaźniki jakości systemu pomiarowego (QMS) oraz procesu pomiarowego (QMP) i ich kryteria akceptacji
 • Zastosowanie kryterium RE <= 5%*TOL do doboru systemów pomiarowych
 • Klasyfikacja procedur typu I, II, III zgodnie z wymaganiami rynku niemieckiego
 • Współczynniki Cg, Cgk a niepewność pomiaru
 • Badanie liniowości i stabilności systemu pomiarowego
 • Analiza algorytmu wyznaczania niepewności systemu pomiarowego (UMS)
 • Analiza algorytmu wyznaczania niepewności systemu pomiarowego (UMP)
 • Omówienie przykładowego arkusza kalkulacyjnego MS Excel do wyznaczania rozszerzonej niepewności pomiarowej (UMS, UMP) oraz wskaźników jakościowych systemu i procesu pomiarowego (QMS, QMP)
 • OPCJA: Narzędzia oceny systemów atrybutowych według VDA 5 (metoda detekcji sygnału i test Bowkera)
 • OPCJA: Wyznaczanie współczynnika GR&R metodą analizy wariancji (ANOVA) na potrzeby budżetu niepewności

 

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Poznasz kluczowe wymagania rynku niemieckiego w zakresie oceny systemów pomiarowych.
 • Zrozumiesz koncepcję oceny niepewności pomiarowej i jej wpływ na decyzje dotyczące wyrobów.
 • Dowiesz się, w jaki sposób konstruować budżet niepewności pomiarowej.
 • Zrozumiesz relację pomiędzy niepewnością pomiarową wg VDA 5 z metodologią AIAG MSA.

 

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie jest skierowane pracowników odpowiedzialnych za kwalifikację i dobór systemów pomiarowych wykorzystywanych do nadzorowania procesu i/lub oceny zgodności wyrobów (laborantów, inżynierów procesu, liderów procesu itp.), którzy w swojej pracy stykają się z klientami niemieckimi stosującymi wymagania VDA (np. Grupa VW, BMW).
 • UWAGA: Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstawowych narzędzi i pojęć z zakresu MSA, takich jak: rozdzielczość systemu pomiarowego, dokładność pomiaru (bias), obliczanie i interpretacja współczynnika GR&R metodą średnich i rozstępów.

 

Czas trwania:
 •  1 dzień (8 godzin dydaktycznych)