Zakres szkolenia:
 • Łańcuchy proste i złożone, konstrukcyjne i technologiczne.
 • Struktura łańcucha – wymiary niezależne i wymiar zależny.
 • Równanie łańcucha (funkcja wymiarowa) i równanie tolerancji; równanie odchyłek.
 • Analiza łańcuchów wymiarowych na przykładach łańcuchów prostych – zadanie proste i odwrotne.
 • Synteza łańcuchów wymiarowych (metody jednakowej tolerancji, jednakowej klasy dokładności, minimum kosztów) na przykładach łańcuchów prostych.
 • Synteza łańcuchów wymiarowych – na przykładzie łańcucha płaskiego.
 • Zamienność całkowita i częściowa.
 • Zamienność konstrukcyjna, technologiczna i selekcyjna.
 • Komputerowo wspomagana analiza wymiarowa z uwzględnieniem typu rozkładu poszczególnych wymiarów niezależnych w ich polach tolerancji.
 • Interpretacje.

 

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Poznasz najważniejsze wymagania związane z poprawnym definiowaniem i odczytywaniem łańcuchów wymiarowych.
 • Zrozumiesz wpływ poprawnego definiowania łańcuchów wymiarowych na spełnienie wymagań produktu.
 • Poznasz kluczowe problemy związane z formułowaniem łańcuchów wymiarowych i dowiesz się, jak je rozwiązywać w praktyce projektowej.

 

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do konstruktorów, pracowników laboratoriów oraz inżynierów procesu i jakości, którzy w swojej praktyce zawodowej stykają się z tematyką łańcuchów wymiarowych i są odpowiedzialni za ich prawidłowe definiowanie lub pomiary. 

 

Czas trwania:
 •  1 dzień (8 godzin dydaktycznych)