Zakres szkolenia:
 • Metody oceny bieżącej działalności przedsiębiorstwa
 • Ogólna koncepcja strategicznej karty wyników - Balanced Scorecard (BSC)
 • Płaszczyzny (perspektywy) funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • Misja, wizja, cele strategiczne i operacyjne
 • Konstruowanie karty 
 • Określanie mierników i dobór wag
 • Analiza danych z uwzględnieniem aspektów podejścia procesowego (ISO 9001:2008) oraz ciągłego doskonalenia
 • Przykładowe wdrożenia

 

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumiesz koncepcję strategicznej karty wyników.
 • Dowiesz się, jak definiować mierniki dla poszczególnych płaszczyzn.
 • Zrozumiesz korzyści wynikające z podejścia BSC jako narzędzia do dynamicznego obserwowania stanu przedsiębiorstwa.

 

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie skierowane do kadry zarządzającej przedsiębiorstw wyższego i średniego szczebla, odpowiedzialnej za monitorowanie procesów i obszarów swojej organizacji, zainteresowanych wdrożeniem lub doskonaleniem systemu miernikowego w oparciu o koncepcję BSC.

 

Czas trwania:
 •  1 dzień (8 godzin dydaktycznych)