Zakres szkolenia:
 • Zapewnienie Jakości Dostaw wg wymagań niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego - VDA rev5 - Zatwierdzanie procesu produkcyjnego i produktu (PPA)
 • PPA w kontekście specyfikacji IATF 16949:2016
 • PPA w kontekście procedur amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego - APQP i PPAP
 • Zdarzenia inicjujące procedurę PPA - omówienie Matrycy Zdarzeń Inicjujących
 • Planowanie i uzgodnienie procedury PPA
 • Poziomy zatwierdzenia - wybór stopnia udokumentowania
 • Omówienie procesu PPA i jego możliwych wersji
 • Badania funkcjonalne / walidacja procesu - omówienie Matrycy oceny dojrzałości wyrobu i procesu dla dostaw seryjnych
 • Przykłady dokumentów i formularzy
   

 

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumienie wymagań VDA 2 w powiązaniu z wymaganiami IATF 16949:2016
 • Przedstawienie korzyści wynikających z właściwego podejścia do zaawansowanego planowania jakości produktu w kontekście VDA 2

 

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za proces projektowania, implementacji i walidacji wyrobu i procesu produkcyjnego, oraz osób biorących udział w tym procesie (grupa projektowa)

 

Czas trwania:
 •  1 dzień (8 godzin dydaktycznych)