Zakres szkolenia:
 • Wprowadzenie do tematyki oceny ryzyka
  • Idea FMEA – wpływ FMEA na redukcję kosztów, zapobieganie a reagowanie
  • Tworzenie FMEA na bazie wiedzy i poprzednich doświadczeń
  • Historia i rozwój metodyki FMEA
  • Koncepcja System – Podsystem – Komponent
  • Podstawowe rodzaje analiz FMEA i różnice między nimi – analiza koncepcji (CFMEA), systemu (SFMEA), projektu (DFMEA), procesu (PFMEA) i maszyny
  • Powiązanie PFMEA z APQP
 • Omówienie przykładowego DFMEA
  • Zasady doboru współczynników oceny ryzyka i wyznaczanie wskaźnika RPN
  • Podejmowanie działań zapobiegawczych i ocena ich skuteczności
  • Struktura i zasady wypełniania formularzy
 • Praktyczne przygotowanie do analizy DFMEA – "robustness tools"
  • ĆWICZENIE: Boundary diagram
  • ĆWICZENIE: Interface matrix
  • ĆWICZENIE: Parametr diagram
  • Identyfikacja funkcji (wymagania klienta, prawne, innych podsystemów, serwisowalność, interakcje itp.)
 • WARSZTATY: opracowanie analizy DFMEA dla wybranej funkcji / potencjalnej wady
  • Określenie funkcji potencjalnych wad, efektów i wagi
  • Zasady określania charakterystyk specjalnych
  • Identyfikacja potencjalnych przyczyn i prawdopodobieństwa wystąpienia
  • Określenie bieżących metod kontroli procesu (zapobiegania i wykrywania)
  • RPN
  • Zalecane działania i ich wpływ na redukcje ryzyka w DFMEA
  • Aktualizacja DFMEA
Uczestnicząc w szkoleniu:
 • Zrozumienie wymagań FMEA w powiązaniu z wymaganiami IATF 16949
 • Wyjaśnienie wszystkich elementów związanych z zarządzaniem projektami w przemyśle motoryzacyjnym
 • Zrozumienie potrzeby stworzenia standardu zarządzania ryzykiem w organizacji

 

Adresaci szkolenia:
 • Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za proces projektowania wyrobu i procesu oraz osób biorących udział w tym procesie (grupa projektowa)

 

Czas trwania:
 •  2 dni (16 godzin dydaktycznych)