Zakres szkolenia:
 • Cel, zakres oraz zawartość VDA MLA
  • Cel i zakres VDA MLA
  • Klasyfikacja ryzyka (ABC) oraz identyfikacja „ścieżki krytycznej”
  • Zastosowanie MLA w łańcuchu dostaw w zależności od oceny ryzyka
  • Podstawowe zasady wykorzystania MLA
  • Zawartość i narzędzia oceny poziomu dojrzałości
 • Wykorzystanie VDA MLA w procesie rozwoju nowego wyrobu
  • Korelacja APQP / MLA / PCP (Product Creation Process) z uwzględnieniem przykładowego procesu dostawcy
  • Przegląd kryteriów oceny poziomów dojrzałości ML0-ML7
  • Wskaźniki poziomu dojrzałości dla poszczególnych kamieni milowych
  • „Okrągły stół” – zasady komunikacji i współpracy w łańcuchu dostaw
  • Ocena, raportowanie i eskalacja
 • Podsumowanie szkolenia

 

Uczestnicząc w szkoleniu:
 • Poznasz koncepcję metodologii VDA MLA jako narzędzia kontroli w obrębie zarządzania projektem.
 • Będziesz w stanie zastosować kryteria pomiarowe MLA w procesie tworzenia nowego wyrobu, ukierunkowane na kamienie milowe projektu klienta.
 • Zrozumiesz istotę wkładu poblikacji VDA w regulację zasad współpracy między klientami i ich dostawcami w łańcuchu dostaw.

 

Adresaci szkolenia:
 • Szkolenie skierowane jest do pracowników wszystkich szczebli zarządzania jakością odpowiedzialnych za współpracę z klientami rynku niemieckiego w zakresie wdrażania nowego wyrobu, uczestników procesu zarządzania projektem, działających zgodnie ze standardami VDA.

 

Czas trwania:
 •  1 dzień (8 godzin dydaktycznych)