Zakres szkolenia:
 • Analiza systemów pomiarowych według wymagań MSA
 • Podstawowe pojęcia statystyczne: próbka, populacja, zmienność w procesie, rozkład normalny, rozkład procesu
 • Parametry rozkładu (położenie: średnia, mediana, moda; rozrzut: rozstęp, odchylenie standardowe) 
 • Histogram jako narzędzie oceny rozkładu procesu
 • Podstawowe pojęcia metrologiczne (pomiar, rozdzielczość, wartość rzeczywista, wartość odniesienia, urządzenie pomiarowe)
 • Definicja systemu pomiarowego a planowania badań - omówienie modelu PISMOEA
 • Aspekty oceny systemów pomiarowych – zmienność i dokładność
 • Wpływ systemu pomiarowego na ocenę zdolności procesu
 • Badania powtarzalne w ciągłych systemach pomiarowych - wprowadzenie
 • Metoda ARM - omówienie
  • zasady stosowania, dobór próbek do badania
  • interpretacja algorytmu obliczeniowego (MS Excel)
  • interpretacja współczynników AV, EV, GRR, PV i TV
  • interpretacja współczynnika ndc (number of distinct categories)
  • graficzna prezentacja wyników na przykładzie programu Minitab
 • Eksperyment: wyznaczanie współczynnika GRR dla wybranych charakterystyk
 • Metoda ANOVA - omówienie
  • koncepcja analizy wariancji
  • pojęcie interakcji i jego praktyczne zastosowania 
  • porównanie a wyników metodą ARM oraz ANOVA (przykład Minitab)
  • interpretacja wyników (obliczenia i wykresy)
 • Badanie GRR w systemie bez wpływu operatora: założenia, opis badania, inne modele badania
 • Badanie GRR w pomiarach niepowtarzalnych
  • założenia teoretyczne (kiedy system należy uznać za niepowtarzalny)
  • przygotowanie próbek
  • zasady przeprowadzania eksperymentu (model eksperymentu, randomizacja)
  • interpretacja wyników – metoda ANOVA
 • Atrybutowe systemy pomiarowe – wprowadzenie, przygotowanie próbek, wyznaczanie wartości odniesienia, interpretacja wyników
 • Metoda kappa: przygotowanie próbek, przeprowadzanie eksperymentu, interpretacja wyników
 • Eksperyment: wykorzystanie metody kappa w ocenie wzrokowej (z decyzją eksperta)
 • Metoda detekcji sygnału: przygotowanie próbek, przeprowadzenie eksperymentu, obliczenia i interpretacja wyników
 • Metoda analityczna: omówienie, przygotowanie eksperymentu, Gage Performance Curve
 • Podsumowanie metod oceny systemów atrybutywnych
 • Wymagania specyficzne wybranych klientów a ocena systemów pomiarowych
  • wymagania VW na bazie VDA 5 (VW 10119)
  • ocena systemów pomiarowych z punktu widzenia niepewności pomiaru
  • poziomy oceny – procedury typu I, II i III
  • wyznaczanie i interpretacja współczynników Cg i Cgk
  • wymagania FORD – na bazie “Ford Customer Specific Requirements for Use with PPAP 4.0”
 • Podsumowanie szkolenia – pytania i odpowiedzi

 

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumiesz cele badania systemu pomiarowego.
 • Poznasz składowe wpływające na zmienność pomiaru.
 • Dowiesz się, jak poprawnie dobierać system pomiarowy do ocenianej charakterystyki.
 • Nauczysz się przeprowadzać badania GRR i interpretować uzyskane wyniki.
 • Nauczysz się przeprowadzać badania systemów atrybutywnych i interpretować wyniki.
 • Poznasz wymagania IATF oraz niektórych klientów w zakresie analizy systemów pomiarowych.

 

Adresaci szkolenia:

 • W szkoleniu powinna uczestniczyć cała kadra średniego i wyższego szczebla, odpowiedzialna za zapewnianie jakości, a w szczególności pracownicy działów jakości oraz działów pomiarowych odpowiedzialni za dobór i ocenę systemów pomiarowych. Szkolenie jest zalecane również dla osób uczestniczących w procesach projektowych z uwagi na konieczność prawidłowego stosowania MSA w Planach Kontroli.

 

Czas trwania:
 •  2 dni (16 godzin dydaktycznych)