Zakres szkolenia:
 • Podstawowe pojęcia i oznaczenia statystyczne – populacja, próbka, reprezentatywność danych
 • Źródła zmienności w procesach – przyczyny ogólne i specjalne
 • Podstawowe parametry rozkładu procesu i ich ocena – wyśrodkowanie, rozrzut, kształt
 • Zmienność w procesie pomiarowym a zmienność procesu produkcyjnego
 • Podstawowe pojęcia metrologiczne (pomiar, rozdzielczość, wartość rzeczywista, wartość odniesienia, urządzenie pomiarowe)
 • Aspekty oceny systemów pomiarowych – powtarzalność, odtwarzalność i dokładność
 • Optymalizacja badań systemów pomiarowych w oparciu o model PISMOEA
 • Wpływ systemu pomiarowego na ocenę zdolności procesu i poprawną kwalifikację wyrobu
 • Procedura typu I (badanie Cg/Cgk) – wstępna ocena powtarzalności i dokładności systemu pomiarowego
 • Procedura typu II - badanie GRR metodą ARM
  • zasady stosowania, dobór próbek do badania
  • interpretacja algorytmu obliczeniowego (MS Excel)
  • interpretacja współczynników AV, EV, GRR, PV i TV
  • interpretacja współczynnika ndc (number of distinct categories)
  • wyznaczanie współczynnika %GG w odniesieniu do zmienności próbek, tolerancji lub zdolności procesu
  • metoda ANOVA - omówienie
   • pojęcie interakcji i jego praktyczne zastosowania
   • porównanie a wyników metodą ARM oraz ANOVA
  • eksperyment pomiarowy: badanie GRR cech ciągłych
 • Procedura typu III (badanie GRR w systemie bez wpływu operatora) - założenia, opis badania
 • Badanie GRR w pomiarach niepowtarzalnych
  • założenia dotyczące analizy systemów do pomiarów niepowtarzalnych
  • przygotowanie próbek – warunki niezbędne do uzyskania pozytywnego wyniku badania
  • zasady przeprowadzania eksperymentu (model eksperymentu, randomizacja)
  • analiza danych metodą ANOVA - interpretacja wyników
 • Atrybutywne systemy pomiarowe:
  • wprowadzenie, przygotowanie próbek, warunki przeprowadzania badania
  • metoda kappa: obliczenia i interpretacja wyników
  • ocena i interpretacja efektywności, fałszywych alarmów oraz błędnych akceptacji.
  • eksperyment pomiarowy: wykorzystanie metody kappa w ocenie wzrokowej
  • metoda detekcji sygnału: warunki stosowania, przygotowanie próbek, przeprowadzenie eksperymentu, obliczenia i interpretacja wyników
 • Zalecenia podręcznika AIAG MSA oraz wymagania normy IATF 16949 w zakresie planowania i oceny systemów pomiarowych
 • Wybrane wymagania specyficzne klientów w zakresie oceny systemów pomiarowych (Ford, VDA)
 • Szczególne przypadki systemów pomiarowych (nieopisane w podręcznikach)
 • Podsumowanie szkolenia – pytania i odpowiedzi

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumiesz cele badania systemu pomiarowego.
 • Poznasz składowe wpływające na zmienność pomiaru.
 • Dowiesz się, jak poprawnie dobierać system pomiarowy do ocenianej charakterystyki.
 • Nauczysz się przeprowadzać badania GRR i interpretować uzyskane wyniki.
 • Nauczysz się przeprowadzać badania systemów atrybutywnych i interpretować wyniki.
 • Poznasz wymagania IATF oraz niektórych klientów w zakresie analizy systemów pomiarowych.

 

Adresaci szkolenia:

 • W szkoleniu powinna uczestniczyć cała kadra średniego i wyższego szczebla, odpowiedzialna za zapewnianie jakości, a w szczególności pracownicy działów jakości oraz działów pomiarowych odpowiedzialni za dobór i ocenę systemów pomiarowych. Szkolenie jest zalecane również dla osób uczestniczących w procesach projektowych z uwagi na konieczność prawidłowego stosowania MSA w Planach Kontroli.

 

Czas trwania:
 •  2 dni (16 godzin dydaktycznych)