Zakres szkolenia:

Dzień 1

 • Wprowadzenie

 • Historia TWI

 • Kluczowe elementy TWI:

  • Instruowanie

  • Doskonalenie

  • Relacje

  • Bezpieczeństwo
 • Standard i praca standaryzowane

 • PDCA, Kaizen i ciągłe doskonalenie

Dzień 2

 • Lider i jego rola w TWI

 • Podstawy komunikacji

 • Wprowadzenie do zagadnienia typów osobowości

 • Cykl Kolba – podstawowe narzędzie pracy trenera

 • Warsztaty

 • Podsumowanie

   

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • uświadomisz sobie korzyści z TWI

 • nauczysz się systematycznie stosować TWI w swoim obszarze

 • nauczysz się standaryzować i doskonalić działania

 • nauczysz się przekazywać doświadczenie i umiejetności

 • nauczysz się korzystać z wiedzy dotyczącej skutecznej komunikacji i współpracy w zespole


Cele szkolenia:

 • Zrozumienie zasad i roli TWI

 • Nabycie umiejętności stosowania zasad TWI w swoim obszarze

 • Nabycie wiedzy i zdolności przekazywania doświadczenia i umiejętności pracownikowi

 • Nabycie wiedzy i umiejętności standaryzowania i doskonalenia działań

 • Nabycie wiedzy i umiejętności komunikacji w zespole

 • Ostrzeżenie przed najczęściej popełnianymi błędam

 

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie skierowane jest do:

  • osób prowadzących szkolenia dla pracowników

  • osób przygotowujących standardy, instrukcje itp.

  • osób zajmujących się optymalizacją i doskonaleniem procesów,

  • osób zarządzających formalnie lub nieformalnie.

 

Czas trwania:
 • 2 dni(16 godzin dydaktycznych)