Zakres szkolenia:
 • Wprowadzenie

 • Historia TWI

 • Kluczowe elementy TWI:

  • Instruowanie

  • Doskonalenie

  • Relacje

  • Bezpieczeństwo
 • Standard i praca standaryzowane

 • PDCA, Kaizen i ciągłe doskonalenie

 • Lider i jego rola w TWI

 • Podstawy komunikacji

 • Wprowadzenie do zagadnienia typów osobowości

 • Cykl Kolba – podstawowe narzędzie pracy trenera

 • Warsztaty

 • Podsumowanie

   

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Uświadomisz sobie korzyści oraz zrozumiesz zasady i rolę TWI.

 • Nauczysz się systematycznie stosować TWI w swoim obszarze.

 • Nauczysz się standaryzować i doskonalić działania.

 • Nauczysz się przekazywać doświadczenie i umiejetności.

 • Nauczysz się korzystać z wiedzy dotyczącej skutecznej komunikacji i współpracy w zespole.

 

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie skierowane jest do osób prowadzących szkolenia dla pracowników oraz przygotowujących standardy, instrukcje itp., a także do osób zajmujących się optymalizacją i doskonaleniem procesów oraz zarządzających formalnie lub nieformalnie.

 

Czas trwania:
 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)