Zakres szkolenia:
 • Krótkie wprowadzenie do FMEA
 • Przypomnienie podstawowych zasad prowadzenia analizy PFMEA według AIAG FMEA 4 w oparciu o wybrany przez uczestników przykład
 • Reverse FMEA – zasady ogólne według FIEV i GM
  • Zasady wykonania Reverse FMEA
  • Przygotowanie i omówienie przydatnych dokumentów:
  • Plan
  • Lista kontrolna PFMEA (dla obserwacji procesu na linii)
  • Zapisy z obserwacji
  • Raport podsumowujący
 • Wykonanie Reverse FMEA przez uczestników
  • Ustalenie zakresu i wybór stanowisk produkcyjnych
  • Wybór zespołu
  • Obserwacja procesu w trakcie jego realizacji, analiza wad/przyczyn, ocena metod kontrolnych i zgodności z zapisami w PFMEA
  • Podsumowanie obserwacji, identyfikacja możliwych działań doskonalących
  • Aktualizacja zawartości PFMEA
  • Podsumowanie, raportowanie
 • Podsumowanie szkolenia

 

Uczestnicząc w szkoleniu:
 • Nauczysz się poprawnie audytować skuteczność analizy FMEA w odniesieniu do istniejącej dokumentacji i procesów produkcyjnych.
 • Dowiesz się, jak korygować współczynniki analizy w oparciu o dokonane obserwacji.
 • Nauczysz się, jak zarządzać cyklem życia dokumentacji FMEA, aby jak najlepiej odzwierciedlała ona realne problemy procesowe.

 

Adresaci szkolenia:
 • Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych tworzenie, zarządzanie i audytowanie analizy PFMEA oraz zapewnianie jej spójności z pozostałą dokumentacją i ze stanem faktycznym.

 

Czas trwania:
 •  2 dni (16 godzin dydaktycznych)