Zakres szkolenia:
 • Systematyczne podejście do rozwiązywania problemów a cykl PDCA 
 • Identyfikacja problemu 
 • Natychmiastowe działania powstrzymujące (Emergency Response Actions) 
 • Tworzenie efektywnego zespołu rozwiązywania problemów jakościowych 
 • Poprawne definiowanie problemów z wykorzystaniem metodyki 5W2H 
 • Różnica między problemem a jego symptomem 
 • Gromadzenie danych i ich wstępna analiza (arkusze kontrolne, analiza rozkładu procesu za pomocą histogramów, określanie priorytetów za pomocą analizy Pareto, stratyfikacja danych) 
 • Burza mózgów jako wielofunkcyjne narzędzie kreatywnego myślenia 
 • Wykres przyczynowo skutkowy Ishikawy 
 • Analiza 5 WHY 
 • Fault Tree Analysis 
 • Analiza Drill Deep (3 x 5 WHY) 
 • Priorytetyzacja problemów – metoda punktowa i porównywanie parami 
 • Metody walidacji 
 • Nadzór nad działaniami 
 • Potwierdzenie skuteczności i trwałości wprowadzonych rozwiązań 
 • Podejmowanie działań korygujących 
 • Akceptacja klienta 
 • Utrwalenie uzyskanych rozwiązań poprzez standaryzację 
 • Identyfikacja podobnych procesów w celu zastosowania w nich wprowadzonych rozwiązań 
 • Budowanie organizacji nakierowanej na analizę doświadczeń - Lessons Learned 

 

Uczestnicząc w szkoleniu:
 • Poznasz wymagania przemysłu motoryzacyjnego związane z metodycznym rozwiązywaniem problemów.
 • Docenisz znaczenie zespołów interdyscyplinarnych w efektywnym rozwiązywaniu problemów.
 • Dowiesz się, jak prawidłowo definiować problemy w celu ich prawidłowego rozwiązania.
 • Poznasz zastosowanie kluczowych narzędzi jakości w procesach rozwiązywania problemów.
 • Zrozumiesz rolę standaryzacji uzyskanych rozwiązań jako sposobu na unikanie problemów w przyszłości.

 

Adresaci szkolenia:
 • Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób uczestniczących w procesach rozwiązywania problemów w firmach, a w szczególności do pracowników działów jakości, produkcji, logistyki oraz utrzymania ruchu. W szkoleniu powinny uczestniczyć zarówno osoby odpowiedzialne za organizację pracy zespołów rozwiązywania problemów jak i ich faktyczni uczestnicy.

 

Czas trwania:
 •  2 dni (16 godzin dydaktycznych)