Zakres szkolenia:
  • Podstawy audytowania według normy ISO 19011
  • Metodyka prowadzenia audytów SZŚ w świetle wymagań normy ISO 14001
  • Wymagania wobec audytorów
  • Zasady organizacji audytów
  • Techniki audytowania
  • Zapisy i dokumentowanie audytów
  • Działania poaudytowe
  • Ćwiczenia praktyczne – scenki audytowe z zakresu audytu środowiskowego 
  • Test końcowy
  • Podsumowanie i wnioski

 

Uczestnicząc w szkoleniu:

  • Zrozumiesz wymagania normy ISO 14001:2004 w odniesieniu do procesu audytowego.
  • Zrozumiesz korzyści wynikające z prawidłowo zrealizowanego procesu audytowego i nadzorowania działań poaudytowych.
  • Poznasz wymagania stawiane audytorom.
  • Poznasz różne techniki audytowania z naciskiem na audytowanie środowiska.

 

Adresaci szkolenia:

  • Szkolenie jest skierowane jest przede wszystkim do audytorów wewnętrnych organizacji.

 

Czas trwania:
  • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)