Zakres szkolenia:
 •  Wprowadzenie do IMDS
  • Historia IMDS
  • ELV – dyrektywa UE 2000/53/WE
  • Baza IMDS
 • IMDS od podstaw
  • Rejestracja
  • Bezpieczeństwo i poufność danych
  • Przepływ danych
 • Materiałowe arkusze danych (MDS)
  • Moduły, drzewo produktu
  • Podstawowy wykaz substancji, GADSL i REACH SVHC
 • Tworzenie MDS (komponent, półkomponent, materiał)
  • Składniki
  • Informacje o recyklingu
  • Dane dostawcy
  • Dane klienta
  • Specyficzne wymagania OEM i rekomendacje dotyczące tworzenia MDS
 • Zarządzanie MDS
  • Akcje MDS (m.in. zwolnienie, publikacja, przesłanie do akceptacji)
  • Kontrola wersji
  • Status MDS wysłanych
 • Zarządzanie MDS od dostawców
  • Żądanie MDS
  • Status MDS otrzymanych
  • Odrzucanie i nadzorowanie MDS
 • Analiza MDS
  • Materiały, klasyfikacja, substancje podstawowe
  • Świadectwa użycia
 • IMDS – praktyczne rady i triki

 

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Poznasz podstawowe koncepcje związane z zarządzaniem IMDS.
 • Poznasz zasady wypełniania bazy danych IMDS.
 • Zrozumiesz, jak prawidłowo zarządzać łańcuchem MDS w ciągu dostawca – organizacja – klient.
 • Poznasz praktyczne aspekty pracy z bazą IMDS, ułatwiające zarządzanie nią.

 

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie jest skierowane do pracowników średniego wszystkich organizacji zajmujących sie nadzorem nad IMDS.

 

Czas trwania:
 • 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)