Zakres szkolenia:
 • Zakres normy
 • Powołania normatywne i definicje
 • Wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zaangażowanie kierownictwa oraz polityka bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Planowanie – wymagania ogólne i szczegółowe
 • Wdrażanie i funkcjonowanie
 • Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie ryzykiem zawodowym
 • Organizowanie prac i działań związanych ze znaczącymi zagrożeniami
 • Zapobieganie, gotowość i reagowanie na wypadki przy pracy i poważne awarie
 • Zakupy i podwykonawstwo
 • Sprawdzanie oraz działania korygujące i zapobiegawcze
 • Monitorowanie i audytowanie – działania korygujące i zapobiegawcze

 

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Poznasz założenia normy OHSAS 18001.
 • Nabędziesz umiejętność interpretacji poszczególnych wymogów standardu.

 

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie jest adresowane do wszystkich osób pracujących w przemyśle.

 

Czas trwania:
 • 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)