Zakres szkolenia:
 • Podstawy audytowania według normy ISO 19011
 • Metodyka prowadzenia audytów SZBiHP w świetle wymagań normy PN-N 18001(OHSAS)
 • Wymagania wobec audytorów
 • Zasady organizacji audytów
 • Techniki audytowania
 • Zapisy i dokumentowanie audytów
 • Działania poaudytowe
 • Ćwiczenia praktyczne – scenki audytowe z zakresu audytu SZBiHP

 

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumienie wymagań normy ISO 14001:2004 w odniesieniu do procesu audytowego
 • Zrozumienie korzyści wynikających z prawidłowo zrealizowanego procesu audytowego i nadzorowania działań poaudytowych
 • Poznanie wymagań wobec audytorów
 • Poznanie różnych technik audytowania z naciskiem na audytowanie środowiska

 

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do audytorów wewnętrznych organizacji

 

Czas trwania:
 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)