Zakres szkolenia:

Według wytycznych Specyfikacji Technicznej IATF16949 organizacja powinna posiadać określony zakres działania laboratorium wewnętrznego, które zdolne jest do przeprowadzania określonych usług w zakresie kontroli, badania lub wzorcowania. Zakres taki należy opracować na podstawie możliwości, jakie posiada laboratorium, uwzględniając personel, warunki środowiskowe i niezbędne wyposażenie.

 • opracowywanie dokumentacji zawierającej procedury, instrukcje i dokumenty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania laboratorium
 • przygotowanie i rejestracja systemu monitorowania temperatury i wilgotności
 • identyfikacja wymagań odnośnie personelu
 • wzorce niezbędne do prowadzenia sprawdzenia / kalibracji środków kontrolno-pomiarowych
 • spójność pomiarowa jako zapewnienie zaufania do wiarygodności pomiarów

 

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Poznasz praktyczne aspekty projektowania i organizacji laboratorium, zapewniającego zgodność z wymaganiami IATF 16949.
 • Dowiesz się, jak prawidłowo tworzyć dokumentację laboratorium, uwzględniającą wymagania IATF 16949.
 • Poznasz niektóre aspekty z wytycznych normy PN-EN ISO\IEC 17025, które mogą zostać wykorzystane w projektowaniu laboratorium

 

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy izb pomiarowych i laboratoriów
 • pracownicy związani z nadzorem nad środkami kontrolno-pomiarowymi
 • pracownicy działów technicznych

 

Czas trwania:
 • 2/3 dni (16/24 godzin dydaktycznych zależnie od wielkości organizacji, wielkości projektowanego laboratorium oraz zakresu pomocy trenera przy tworzeniu dokumentacji technicznej)