Zakres szkolenia:
 • Norma CQI-09 - Customer Specific Requirements AIAG, dla IATF16949:2016
 • Budowa i konstrukcja normy – podstawy zarządzania systemem obróbki cieplnej, ciągłe doskonalenie zmienności procesów OC
 • Sposób wypełniania poszczególnych elementów CQI-09:

 

Sekcje 1-3:

 

 • Budowa i konstrukcja normy – podstawy zarządzania systemem obróbki cieplnej, ciągłe doskonalenie zmienności procesów OC
 • Odpowiedzialność kierownictwa i Planowanie Jakości
 • Opowiedzialność w transporcie materiału
 • Szczegółowe wymagania dotyczące wyposażenia
 • Wyposażenie sprzętowe i pomiarowe
 • Pirometria (kalibracja, badania rozkładu temperatur)
 • Częstotliwość Kontroli Procesu
 • Częstotliwość Kontroli końcowej i kontrola wyrobu w procesie
 • Częstotliwości kontroli Medium hartującego oraz roztworów

 

Sekcja 4 - Job audit:

 

Wymagania szczegółowe:

 Proces A: nawęglanie, węgloazotowanie, korekcja węgla, utwardzanie, odpuszczanie, hartowanie, starzenie

 Proces B: azotowanie i węgloazotowanie - ferrytyczne

 Proces C: obróbka cieplna aluminium

 Proces D: indukcyjna obróbka cieplna

 Proces E: wyżarzanie, odprężanie, normalizacja

 

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumienie powiązań CQI-09 ze specyfikacją ISO/TS 16949:2009 w odniesieniu do procesu audytowego
 • Poznanie procedur i mechanizmów audytowych CQI-09
 • Zrozumienie zasad doskonalenia procesów cieplnych zgodnie z wymaganiami CQI-09
 • Poznanie specyficznych wymagań klientów w odniesieniu do CQI-09

 

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie jest skierowane do pracowników średniego wszystkich organizacji realizujących procesy audytowe według wymagań CQI-09

 

Czas trwania:
 • 1 dzień - (8 godzin dydaktycznych)