Zakres szkolenia:
 • Norma CQI-09 - Customer Specific Requirements AIAG, dla IATF16949:2016
 • Budowa i konstrukcja normy – podstawy zarządzania systemem obróbki cieplnej, ciągłe doskonalenie zmienności procesów OC
 • Sposób wypełniania poszczególnych elementów CQI-09:

Sekcje 1-3:

 • Budowa i konstrukcja normy – podstawy zarządzania systemem obróbki cieplnej, ciągłe doskonalenie zmienności procesów OC
 • Odpowiedzialność kierownictwa i Planowanie Jakości
 • Opowiedzialność w transporcie materiału
 • Szczegółowe wymagania dotyczące wyposażenia
 • Wyposażenie sprzętowe i pomiarowe
 • Pirometria (kalibracja, badania rozkładu temperatur)
 • Częstotliwość Kontroli Procesu
 • Częstotliwość Kontroli końcowej i kontrola wyrobu w procesie
 • Częstotliwości kontroli Medium hartującego oraz roztworów

Sekcja 4 - Job audit:

Wymagania szczegółowe:

 Proces A: nawęglanie, węgloazotowanie, korekcja węgla, utwardzanie, odpuszczanie, hartowanie, starzenie

 Proces B: azotowanie i węgloazotowanie - ferrytyczne

 Proces C: obróbka cieplna aluminium

 Proces D: indukcyjna obróbka cieplna

 Proces E: wyżarzanie, odprężanie, normalizacja

 

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumiesz powiązania CQI-09 ze specyfikacją IATF 16949 w odniesieniu do procesu audytowego.
 • Poznasz procedury i mechanizmy audytowe CQI-09.
 • Zrozumiesz zasady doskonalenia procesów cieplnych zgodnie z wymaganiami CQI-09.
 • Poznasz specyficzne wymagania klientów w odniesieniu do CQI-09.

 

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie jest skierowane do pracowników średniego wszystkich organizacji realizujących procesy audytowe według wymagań CQI-09.

 

Czas trwania:
 • 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)