Zakres szkolenia:

 

Audyt procesu wytwarzania zgodnie z VDA 6.3 rev2

Szkolenie przygotowane w oparciu o ideę podejścia modułowego zrzeszenia niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego VDA - Modułu A (Ogólne podstawy dla Audytorów Procesu)  i Modułu B (Audytowanie w aspekcie idei - Product Life Cycle w łańcuchu dostaw).

 • Podejście procesowe w przemyśle motoryzacyjnym (wg ISO 9001 oraz ISO/TS 16949)
 • Podejście procesowe a Audyt procesu wytwarzania
 • Analiza ryzyk w modelu procesowym w oparciu o koncepcję modelu „żółwia”
 • Wymagania norm ISO/TS 16949 oraz ISO 19011 w kontekście Audytu procesu wytwarzania
 • Metodyka audytu procesu
  • Wymagania kompetencyjne dla audytorów procesu wytwarzania wewnętrznych i łańcucha dostaw
  • Zasady organizacji audytów, 
  • Prowadzenie zapisów audytowych i interpretacja uzyskanych danych, 
  • Analiza ryzyka jako kluczowy element oceny audytowej, 
  • Działania poaudytowe – określanie priorytetów działań korygujących i doskonalących
 • Omówienie zakresu zastosowania wymagań w łańcuchu dostaw
 • Best practice / Lesson Learned – zbieranie informacji o dostawcy, wytyczne do oceny ryzyka
 • Narzędzia oceny dostawcy:
  • Analiza potencjału – narzędzie kwalifikacji dostawców w aspekcie idei - Product Life Cycle w łańcuchu dostaw w ujęciu projektowym 
  • Ocena i klasyfikacja procesu wytwarzania dla produktu materialnego wg list katalogu od P2-P7 z uwzględnieniem oceny orientacji procesowej (elementy PR, TO, CO, RI)
  • Audyt specjalny (TLR)
 • Specyficzne wymagania klientów w odniesieniu do VDA 6.3 – Formel Q Capability, VW
 • Omówienie List pytań P2-P7
 • Test wiedzy
 • Podsumowanie i wnioski

 

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumienie powiązań VDA 6.3 rev2 ze specyfikacją ISO/TS 16949:2009 w odniesieniu do procesu audytowego
 • Poznanie procedur i mechanizmów audytowych VDA 6.3 rev2
 • Zrozumienie zasad doskonalenia procesów produkcyjnych i produktu zgodnie z wymaganiami VDA 6.3 rev2
 • Poznanie specyficznych wymagań klientów w odniesieniu do VDA 6.3 rev2

 

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie jest skierowane do pracowników średniego i wyższego szczebla wszystkich organizacji realizujących procesy audytowe według wymagań VDA 6.3 rev2

 

Czas trwania:
 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)