Zakres szkolenia:

 

Audyt produktu zgodnie z VDA 6.5 rev2

 

 • Strategia VDA
 • Porównanie audytu wyrobu z innymi typami audytów i systemami kontroli
 • Wymagania norm ISO/TS 16949:2009, ISO 19011 w kontekście audytu wyrobu
 • Planowanie audytu wyrobu
 • Przygotowanie dokumentacji, zapewnienie jej spójności i adekwatności - struktura VDA 6.5
 • Kluczowe wskaźniki oceny poziomu jakości – metodyka VDA 6.5
 • Prowadzenie oceny pod kątem charakterystyk: mierzalnych, funkcjonalnych, materiałowych oraz czasu życia produktu
 • Prowadzenie zapisów audytowych ocena wyników i sporządzanie raportu
 • Działania poaudytowe – określanie priorytetów działań korygujących i doskonalących
 • Test
 • Podsumowanie i wnioski

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumienie powiązań VDA 6.5 rev2 ze specyfikacją ISO/TS 16949:2009 w odniesieniu do procesu audytowego
 • Poznanie procedur i mechanizmów audytowych VDA 6.5 rev2
 • Zrozumienie zasad doskonalenia procesów produkcyjnych i produktu zgodnie z wymaganiami VDA 6.5 rev2
 • Poznanie specyficznych wymagań klientów w odniesieniu do VDA 6.5 rev2

 

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie jest skierowane do pracowników średniego szczebla wszystkich organizacji realizujących procesy audytowe według wymagań VDA 6.5 rev2

 

Czas trwania:
 • 1 dzień - (8 godzin dydaktycznych)