Zakres szkolenia:
 • Wymagania normy IATF 16949:2016 w odniesieniu do specyficznych wymagań klientów
 • Specyficzne wymagania klienta Fiat (FCA) w powiązaniu ze specyfikacją IATF 16949:2016
  • Statement of Requirements (SOR) – Zestawienie Wymagań 
  • Basic Requirements – Podstawowe Wymagania 
  • Aditionall Quality Requirements (AQR) – Dodatkowe Wymagania Jakościowe 
  • Forever Requirements 
  • Manufacturing Feasability Assessment (MFA) – Ocena Wykonalności Produkcji 
  • Zarządzanie rozwojem Systemu Zarządzania Jakością (Quality Management System – QMS) dostawcy 
  • Kryteria eskalacyjne: “OEM Performance Complaint”,  “Top Problem Supplier Location Reporting” oraz “Quality New Business Hold” 
  • Layered Process Audits (LPA) – Audyty Wielopoziomowe 
 • 07740 – Kwalifikacja nowych wyrobów oraz wyrobów w eksploatacji   
  • Proces zamawiania wzorców pod Benestare przez zakład klienta oraz postępowanie przy negatywnym wyniku  
  • Tworzenie planu badań autokwalifikacji (AQF) pod kątem definiowania i zatwierdzania badań rekwalifikacyjnych  
  • Przekazywanie oraz sprawdzanie wyników testów prób integratywnych (PI)  
 • 08090 – Odstępstwo – teoria a praktyka  
 • FGP13 - PPA przeprowadzane jako Process Planning Review  
 • FGP14 - Audyt Procesu (PA) i SEA (ex-PSA)  
 • FGP15 - PDR – Product Demonstration Run   
 • 9.01102 – Jakość Dostaw  
 • 9.01103 – CQC  
 • 07171 – Plan Wzmocnionej Kontroli (Safe Launch Plan – SLP)  
 • FGP 16 – CSL NBH  
 • 9.01120 - Charakterystyki report. Wybór, kryteria rejestrowania i przechowywania dokumentacji kontroli  
 • 08018 – Monitorowanie Jakości Dostawców:  
  • Podział wskaźników reklamacyjnych 
  • Omówienie reguł dla oceny jakościowej dostawców  
  • Uwagi praktyczne przy wprowadzania raportów 8D oraz Cross-out’ów  
 • Uwagi praktyczne:  
  • Codesign – co to jest i dlaczego jest tak istotny dla współpracy z FIAT’em  
  • Kody dostawcy – powiązanie z kodami alfanumerycznymi  
  • Praktyczne uwagi przy współpracy z zakładami klienta zlokalizowanymi w Europie.  
  • Best Practice dla rezydentów z zakładów europejskich.
   

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Dowiesz się, jak prawidłowo interpretować wymagania FCA w odniesieniu do normy IATF. 
 • Zrozumiesz, jak prawidłowo przeprowadzać audyt PA z przykładami dla różnych punktów otwartych w przypadku przeprowadzania PPR oraz PA. 
 • Zapoznasz się z głównymi normami obowiązującymi przy współpracy pomiędzy klientem, a dostawcą. 
 • Poznasz praktyczne zasady przy współpracy z zakładami klienta zlokalizowanymi w Europie.  
 • Poznasz zasady Best Practice dla rezydentów z zakładów europejskich. 
 • Zrozumiesz, jakie są różnice między teorią a praktyką dla Odstępstwa. 
 • Poznasz fazy uruchomieniowe występujące w terminologii FIAT’a oraz co musi być zakończone w poszczególnej fazie uruchomieniowej po stronie dostawcy oraz zakładu klienta.  
 • Dowiesz się, czym jest Codesign  i dlaczego jest tak istotny dla współpracy z FIAT’em. 
 • Zrozumiesz zasady stosowania kodu dostawcy i jego powiązanie z kodami alfanumerycznymi dla zakładów klienta zlokalizowanych w różnych państwach. 

Korzyści dla firmy:

 • Zrozumienie zasad funkcjonowania przy przyznawaniu pozytywnego Benestare przyczyni się do uzyskania w optymalnym czasie wyniku pozytywnego z prób Benestare, a co za tym idzie, zwrotu części kosztów zainwestowanego w oprzyrządowanie po stronie dostawcy. 
 • Zapoznanie się z zasadami wypisywania wniosku o anulowanie wskaźnika (Non Conformity Ticket – NCT) lub częściowego wniosku o anulowanie wskaźnika. 
 • Pozytywny wpływ na długofalowe budowanie relacji zarówno z FCA SQE jak i działem jakości zakładu klienta poprzez praktyczną znajomość specyficznych.
 • Przyspieszenie czasu reakcji w przypadku zgłaszania problemów jakościowych w zakładach klienta poprzez zdobycie wiedzy na temat rezydentów, którzy mają zbudowane bardzo dobre relacje z działami jakości klienta. 

 

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób pracujących lub pragnących współpracować z firmą Fiat jako dostawcy, a w szczególności do managerów projektów, inżynierów na wszystkich stanowiskach w grupach zajmujących się współpracą z Fiatem.

 

Czas trwania:
 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)