Zakres szkolenia:
 • Wprowadzenie do wymagań BMW Group w świetle norm IATF: 16949:2016 oraz VDA
  • Wymagania BMW do specyfikacji IATF: 16949:2016
  • „Lastenheft” jako podstawowa specyfikacja techniczna
  • LSV czyli źródło specyficznych wymagań BMW
 • Zarządzanie projektem:
  • charakterystyka faz projektowych na podstawie BMW flayer (od BBG do seryjnej produkcji)
  • wymagania jakościowe na poszczególną fazę projektową
  • dodatkowe wymagania dla poszczególnych milestonach (status części, Cpk, gotowość procesu itd.)
  • interpretacja planu projektu na podstawie „STPPP„
 • Statystyczne sterowanie procesem na podstawie GS 98000 (VDA 5)
  • wymagania stawiane zdolnością procesowym (Cm;Cmk / Pp;Ppk / Cp;Cpk)
  • analiza systemów pomiarowych (MSA / R&R)
 • PPAP na portalu klienta według specyfikacji VDA volume 2
  • fazy PPAP
  • charakterystyka dokumentów oraz procesu na portalu IPQ
 • Zarządzanie reklamacjami w bazie TQP (Part Quality Production and Logistics):
  • Proces eliminacji problemu bazując na standardzie GS 95015
  • Metodologia tworzenia raportu 8D oraz jego punktacja
  • Charakterystyka platformy TQP (wyszukiwanie reklamacji, raportów CR oraz sprawdzianie poziomów PPM)
 • Omówienie formularzy i dokumentacji klienta:
  • GS 90017 - Ciągła walidacja niezawodności produktu w fazie produkcji seryjnej
  • GS 91008 – FMK
  • GS 91001/2/4 – Oznakowanie wyrobów
 • Zarządzanie dostawcami na podstawie bazy LPKM
 • Platformy wspomagające kontakt, wymianę plików oraz informacji (TEREG, PARS II, PANAMA)
  • archiwizacja plików na platformie PARS II
  • wyszukiwanie aktualnych specyfikacji BMW na platformie TEREG
  • wymiana plików między dostawcą, a BMW na platformie PANAMA
 • Rekwalifikacja produktu i procesu zgodnie z GS 90018-1/2
 • Audit produktu i procesu w kontekście wymagań klienta (PZS – Process Series)
 • Supplier Warranty Status -zasady zarządzania serwisem i reklamacjami

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Poznasz wymagania specyficzne BMW obowiązujące dostawców przemysłu motoryzacyjnego.
 • Poznasz oczekiwania BMW w zakresie procesu komunikacji między klientem a dostawcą.
 • Zrozumiesz, jak skutecznie implementować te wymagania w systemach zarządzania swojej organizacji. 

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie adresowane jest dla inżynierów, platform projektowych, zespołów audytujących oraz właścicieli poszczególnych procesów w organizacji.
Czas trwania:
 • 2 dni (14 godzin dydaktycznych)