Zakres szkolenia:
 • CSR (Customer Specific Requirements) specyfika pracy z klientem Ford Motor Company na podstawie obowiązujących podręczników.
 • Customer Portal (Covisint) podstawowe informacje o aplikacjach służących do codziennej obsługi klienta (wymagania, ocena, itp.).
 • GPDS Global Product Development System – kamienie milowe projektu na podstawie fordowskiego system rozwoju produktu, równolegle z fazami rozwoju projektu.
 • eAPQP (Advanced Product Quality Planning) / online Schedule A raportowanie statusu rozwoju gotowości wdrażanego projektu dla poszczególnych elementów rozwoju produktu i procesu, przy użyciu aplikacji eAPQP oraz „Schedule A” (w przypadku, gdy klient posiada projekt, którego raportowanie odbywa się poprzez „Schedule A”).
 • VPP (Vehicle Part Progress)   metody raportowania statusu gotowości faz PPAP’u w oparciu o system nadzorujący postęp walidacji VPP.
 • Capacity Analysis Report – prezentacja zdolności oraz wydajności procesu produkcyjnego z wykorzystaniem formularza CAR wraz z omówieniem systemu GCP (Global Capacity Planning).
 • Global Phased PPAP Requirements – wprowadzenie do wymagań zatwierdzania produktu i procesu według specyficznych wymagań klienta, z podziałem na fazy rozwoju produktu i procesu.
 • PSW (Part Submission Warrant) – charakterystyka karty gwarancyjnej wraz z charakterystyką danych niezbędnych do jej wypełnienia oraz metodologią ich raportowania.
 • Ford specific requirements for PPAP 4.0 – omówienie dokumentacji zatwierdzania produkcji i produktu z uwzględnieniem specyficznych wymagań FORD’a dla standardu PPAP 4.0 wraz z ujęciem charakterystycznego dla Klienta Global Phased PPAP Requirements.
 • Ford specific requirements for IATF 16949:2016 – omówienie specyficznych wymagań klienta Ford w odniesieniu do standardu IATF 16949:2016.
 • Q1 Manufacturing Site Assessment – przygotowanie oraz raportowanie audytu oceny gotowości procesu produkcyjnego/systemu jakości, wymagania, metodologia oceny.
 • Wymagania jakościowe – wsparcie jakościowe fabryk produkcyjnych klienta, obsługa jakościowa klienta; przegląd specyficznych wymagań klienta dla: FMEA, G8D, charakterystyk specjalnych, monitorowania statusu APQP/PPAP, planu kontroli oraz statystycznego zarządzania procesem.

 

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Poznasz i zrozumiesz specyficzne wymagania Ford Motor Company obowiązujące dostawców przemysłu motoryzacyjnego.
 • Poznasz oczekiwania Ford Motor Company w zakresie procesu komunikacji między klientem a dostawcą.
 • Przygotujesz się do wprowadzenie oraz kontynuowania projektu zgodnie z wymaganiami Ford Motor Company.
 • Zrozumiesz, jak skutecznie implementować specyficzne wymagania Ford Motor Company w systemach zarządzania swojej organizacji.
 • Przygotujesz się do przedłożenia dokumentacji PPAP z wymaganiami Ford Motor Company.
 • Zapoznasz się z portalem dostawców Ford Motor Company i dowiesz się, jak się w nim poruszać .

 

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób pracujących lub pragnących współpracować z firmą Ford Motor Company jako dostawcy, a w szczególności do Inżynierów Jakości, Managerów Projektów, oraz Inżynierów na wszystkich stanowiskach w grupach zajmujących się współpracą z Ford Motor Company.

 

Czas trwania:
 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)