Zakres szkolenia:
 • Customer Portal (Covisint) najważniejsze informacje o budowie portalu Klienta, lokalizacji aplikacji, lokalizacja narzędzi technicznych pomocnych w efektywnym poruszaniu się na Portalu.
 • Quality System and Supplier Documents – zapoznanie z aplikacją używaną przez całość organizacji: zbiór wymagań, podręczników oraz dokumentacji.
 • SIM (Supplier Improvement Metrics) – poznanie aplikacji nadzorującej wyniki operacyjne organizacji: min. MSA score (Manufacturing Site Assessment), Quality Performance (PPM/QC), Super G (Logistic Performance), itp.
 • 3270 Access / eAPQP Update access / GPIRS DDL / WebQuote - Purchase Order Documents / WebQuote - Tooling Order Documents (Program Managment Applications) – obsługa wymienionych aplikacji, elementy wymagające codziennej weryfikacji, nadzór nad aplikacjami.
 • eDDL application / FCSD-E Supplier Network Collaboration application / FCSD-N Supplier Network Collaboration application / Global Packaging Portal / GPIRS DDL (Aplikacje Logistyczne) – obsługa wymienionych aplikacji, elementy wymagające codziennej weryfikacji, nadzór nad aplikacjami.
 • Capacity Planning (GCP) / Q1 Manufacturing Site Assessment / Global Supplier Request for Engineering Approval (SREA) / VPP (Virtual Part Progress) – aplikacje PM oraz Jakość - obsługa wymienionych aplikacji, elementy wymagające codziennej weryfikacji, nadzór nad aplikacjami oraz metodologia wprowadzania wmaganych danych do wymienionych applikacji.
 • GSDB Online (Update Token) aktualizacja informacji o certyfikatach oraz wymogach formalnych / SIM oraz Quality System and Supplier Documents - analiza aplikacji jakościowych pod kontem codziennej pracy w systemie, obsługi Klienta, jak również bycia zgodnym z wymaganiami podczas procesu wdrażania produktu.

 

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Poznasz aplikacje używane w codziennej pracy z Klientem Ford Motor Company na platformie Covisint.
 • Poznasz wymogi stojące przed dostawcą przemysłu motoryzacyjnego, podczas codziennej pracy z Ford Motor Company na platformie Covisint.
 • Dowiesz się jak sprostać wymaganiom codziennej obsługi klienta Ford Motor Company na platformie Covisint.
 • Nauczysz się obsługi aplikacji służących do codziennej współpracy z klientem Ford Motor Company.

 

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób pracujących lub pragnących współpracować z firmą Ford Motor Company jako dostawcy, a w szczególności do Inżynierów Jakości, Managerów Projektów, Specjalistów Customer Service, Inżynierów na wszystkich stanowiskach w grupach zajmujących się współpracą z Ford Motor Company.

 

Czas trwania:
 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)