Zakres szkolenia:

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie z procesami planowania (PPR) wg wymagań FCA od fazy sourcingowej do fazy weryfikacji procesu (VP)
 • Przygotowanie do przeprowadzanie audytu procesu (Process Audit - PA) od fazy weryfikacji procesu do bieżącej produkcji
 • Przedstawienie zasad budowania jakości wyrobu od fazy uruchomieniowej aż do bieżącej produkcji
 • Pokazanie praktycznych powiązań pomiędzy etapami wdrażania nowych wyrobów opartych o case studies. 

 

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do PPA.

2. PPA – Process Planning and Audit: - Fazy wykonywania - Scoring - Timing oraz Kamienie Milowe

3. Kompleksowe omówienie wymagań formularza PPA Sekcja 1 - Projektowanie Części

 • 1A - Pakiet sourcingowy & Przegląd techniczny
 • 1B - Design FMEA
 • 1C – Model projektu & zwolnienie projektu
 • 1D – charakterystyki specjalne
 • 1E - Zarządzanie zmianą

Sekcja 2 – Rozwój procesu

 • 2A -Program Management & Timing
 • 2B –Flow Chart
 • 2C – PFMEA
 • 2D – Rozwój narzędzi oraz części pilotażowe
 • 2E – Rozwój podkomponentów

Sekcja 3 – Kontrola Procesu

 • 3A – Plan Kontroli
 • 3B – Kontrole na wejściu oraz Audyt Wyrobu Gotowego
 • 3C - Error & Mistake Proofing
 • 3D – Sprawdziany i narzędzia pomiarowe
 • 3E – Safe Launch Plan

Sekcja 4 – Kontrola Procesu

 • 4A – Monitorowanie Procesu
 • 4B – Audyt warstwowy procesu (LPA)
 • 4C – Charakterystyki Bezpieczeństwa i Report
 • 4D – Zatwierdzenie pierwszej dobrej sztuki

Sekcja 5 – Operacje

 • 5A – Instrukcje Stanowiskowe
 • 5B – Utrzymanie Ruchu
 • 5C – Przeróbki / Naprawy
 • 5D – Szkolenia
 • 5E - Przepisy BHP

Sekcja 6 – Logistyka

 • 6A – Przemieszczanie materiału
 • 6B - Traceability i Identyfikacja części
 • 6C – Opakowanie
 • 6D - Sekwencyjna Dostawa Części (SPD)
 • 6E – CAPMAN

Sekcja 7 – Weryfikacja

 • 7A – Wolumen, wydajność, PDR
 • 7B – Wydajność procesu i zdolność (z angielskiego: process performance and capability)
 • 7C – Audit SQE (z angielskiego: SQE Audit)
 • 7D – Zatwierdzenie pod-komponentów
 • 7E – Coroczne Zatwierdzenie/Okresowa Recertyfikacja

Sekcja 8 – Systemy jakości

 • 8A - Zarządzanie Częściami Niezgodnymi/Działania korygujące
 • 8B – Zarządzanie poddostawcami
 • 8C - Lessons Learned
 • 8D – Gwarancja
 • 8E - Certyfikaty Jakości & Przechowywanie dokumentacji

Sekcja 9 – Pełne zatwierdzenie

 • 9A – Planowanie Badań Autokwalifikacyjnych (AQF)
 • 9B – Planowanie Testów Integracyjnych (PI)
 • 9C – Planowanie montowalności oraz Benestare (PPAP zakładu klienta)
 • 9D - IMDS

Ćwiczenia:  W celu utrwalenia wiedzy uczestników szkolenia dla każdej sekcji (1-9) wymagań będzie przedstawiana część praktyczna w formie case studies symulujące punkty otwarte z audytów PPR oraz PA.

 

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Poznasz prawidłowe zasady interpretacji wymagań z formularza PPA podczas przeprowadzania PPR’a oraz audytu procesu PA.
 • Dowiesz się, które normy FCA/AIAG/ISO są dokumentami odniesienia w przypadku audytu przeprowadzanego przez FCA SQE (dla PPR oraz PPA).
 • Dowiesz się, które dokumenty są potrzebne do uzyskania przez zakład produkcyjny dostawcy od inżynieringu organizacji, w celu optymalizacji wymagań dla procesu produkcyjnego w docelowej lokalizacji oraz dla produkowanego wyrobu.
 • Zrozumiesz powiązania między poszczególnymi osobami w strukturach FCA, które pomoże w poprawie komunikacji między organizacją, a klientem finalnym.
 • Dowiesz się, jak oceniać poszczególne punkty audytowe w fazie uruchomieniowej od sourcingu do VP przy użyciu PPR oraz od fazy VP do bieżącej produkcji przy użyciu PA.

Ponadto uczestnik dowie się:

 • jakie są możliwości negocjacji z klientem punktów otwartych z audytu FCA SQE, w celu ich deeskalacji,
 • dlaczego poprzez uczestnictwo w spotkaniach Process Planning Review reprezentanta z zakładu produkcyjnego można zminimalizować problemy w dalszym uruchomieniu projektu,
 • na co zwracać szczególną uwagę podczas współpracy z zakładami klienta zlokalizowanymi w Europie,
 • jakie fazy uruchomieniowe występują w terminologii FCA oraz co musi być sfinalizowane w każdej z nich po stronie dostawcy oraz zakładu klienta,
 • kto jest odpowiedzialny za rozwój projektu oraz konsekwencje w przypadku problemów projektowych – codesign.

Korzyści dla przedsiębiorstwa - praktyczna znajomość wymagań klienta w odniesieniu do Process Planning and Audit, która wpłynie pozytywnie na:

 • długofalowe budowanie relacji zarówno z FCA SQE jak i działem jakości zakładu klienta,
 • poprawa komunikacji między dostawcą a inżynieringiem klienta,
 • skrócenie czasu otrzymania pełniej kwalifikacji wyrobu (AQF, PI) oraz procesu produkcyjnego (PA),
 • skrócenie czasu przy przyznawaniu pozytywnego Benestare przez zakład klienta, dzięki czemu będzie możliwe uzyskanie zwrotu części kosztów zainwestowanego w oprzyrządowanie po stronie dostawcy.

 

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób współpracujących z Fiatem jako dostawcy, a w szczególności do managerów projektów, inżynierów na wszystkich stanowiskach w grupach zajmujących się współpracą z Fiatem, właścicieli procesów, technologów, specjalistów ds. logistyki oraz kierownictwa.

 

Czas trwania:
 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)