Zakres szkolenia:

Cele szkolenia:

  • Zapoznanie z procesami planowania (PPR) wg wymagań FCA od fazy sourcingowej do fazy weryfikacji procesu (VP)
  • Przygotowanie do przeprowadzanie audytu procesu (Process Audit - PA) od fazy weryfikacji procesu do bieżącej produkcji
  • Przedstawienie zasad budowania jakości wyrobu od fazy uruchomieniowej aż do bieżącej produkcji
  • Pokazanie praktycznych powiązań pomiędzy etapami wdrażania nowych wyrobów opartych o case studies. 

 

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do PPA.

2. PPA – Process Planning and Audit: - Fazy wykonywania - Scoring - Timing oraz Kamienie Milowe

3. Kompleksowe omówienie wymagań formularza PPA Sekcja 1 - Projektowanie Części

  • 1A - Pakiet sourcingowy & Przegląd techniczny
  • 1B - Design FMEA
  • 1C – Model projektu & zwolnienie projektu
  • 1D – charakterystyki specjalne
  • 1E - Zarządzanie zmianą

Sekcja 2 – Rozwój procesu

  • 2A -Program Management & Timing
  • 2B –Flow Chart
  • 2C – PFMEA
  • 2D – Rozwój narzędzi oraz części pilotażowe
  • 2E – Rozwój podkomponentów

Sekcja 3 – Kontrola Procesu

  • 3A – Plan Kontroli
  • 3B – Kontrole na wejściu oraz Audyt Wyrobu Gotowego
  • 3C - Error & Mistake Proofing
  • 3D – Sprawdziany i narzędzia pomiarowe
  • 3E – Safe Launch Plan

Sekcja 4 – Kontrola Procesu

  • 4A – Monitorowanie Procesu
  • 4B – Audyt warstwowy procesu (LPA)
  • 4C – Charakterystyki Bezpieczeństwa i Report
  • 4D – Zatwierdzenie pierwszej dobrej sztuki

Sekcja 5 – Operacje

  • 5A – Instrukcje Stanowiskowe
  • 5B – Utrzymanie Ruchu
  • 5C – Przeróbki / Naprawy
  • 5D – Szkolenia
  • 5E - Przepisy BHP

Sekcja 6 – Logistyka

  • 6A – Przemieszczanie materiału
  • 6B - Traceability i Identyfikacja części
  • 6C – Opakowanie
  • 6D - Sekwencyjna Dostawa Części (SPD)
  • 6E – CAPMAN

Sekcja 7 – Weryfikacja

  • 7A – Wolumen, wydajność, PDR
  • 7B – Wydajność procesu i zdolność (z angielskiego: process performance and capability)
  • 7C – Audit SQE (z angielskiego: SQE Audit)
  • 7D – Zatwierdzenie pod-komponentów
  • 7E – Coroczne Zatwierdzenie/Okresowa Recertyfikacja

Sekcja 8 – Systemy jakości

  • 8A - Zarządzanie Częściami Niezgodnymi/Działania korygujące
  • 8B – Zarządzanie poddostawcami
  • 8C - Lessons Learned
  • 8D – Gwarancja
  • 8E - Certyfikaty Jakości & Przechowywanie dokumentacji

Sekcja 9 – Pełne zatwierdzenie

  • 9A – Planowanie Badań Autokwalifikacyjnych (AQF)
  • 9B – Planowanie Testów Integracyjnych (PI)
  • 9C – Planowanie montowalności oraz Benestare (PPAP zakładu klienta)
  • 9D - IMDS

Ćwiczenia:  W celu utrwalenia wiedzy uczestników szkolenia dla każdej sekcji (1-9) wymagań będzie przedstawiana część praktyczna w formie case studies symulujące punkty otwarte z audytów PPR oraz PA.

 

Uczestnicząc w szkoleniu:

  • poznasz prawidłowe zasady interpretacji wymagań z formularza PPA podczas przeprowadzania PPR’a oraz audytu procesu PA,
  • dowiesz się, które normy FCA/AIAG/ISO są dokumentami odniesienia w przypadku audytu przeprowadzanego przez FCA SQE (dla PPR oraz PPA),
  • dowiesz się, które dokumenty są potrzebne do uzyskania przez zakład produkcyjny dostawcy od inżynieringu organizacji, w celu optymalizacji wymagań dla procesu produkcyjnego w docelowej lokalizacji oraz dla produkowanego wyrobu,
  • zrozumiesz powiązania między poszczególnymi osobami w strukturach FCA, które pomoże w poprawie komunikacji między organizacją, a klientem finalnym,
  • dowiesz się, jak oceniać poszczególne punkty audytowe w fazie uruchomieniowej od sourcingu do VP przy użyciu PPR oraz od fazy VP do bieżącej produkcji przy użyciu PA.

Ponadto uczestnik dowie się:

  • jakie są możliwości negocjacji z klientem punktów otwartych z audytu FCA SQE, w celu ich deeskalacji,
  • dlaczego poprzez uczestnictwo w spotkaniach Process Planning Review reprezentanta z zakładu produkcyjnego można zminimalizować problemy w dalszym uruchomieniu projektu,
  • na co zwracać szczególną uwagę podczas współpracy z zakładami klienta zlokalizowanymi w Europie,
  • jakie fazy uruchomieniowe występują w terminologii FCA oraz co musi być sfinalizowane w każdej z nich po stronie dostawcy oraz zakładu klienta,
  • kto jest odpowiedzialny za rozwój projektu oraz konsekwencje w przypadku problemów projektowych – codesign.

Korzyści dla przedsiębiorstwa - praktyczna znajomość wymagań klienta w odniesieniu do Process Planning and Audit, która wpłynie pozytywnie na:

  • długofalowe budowanie relacji zarówno z FCA SQE jak i działem jakości zakładu klienta,
  • poprawa komunikacji między dostawcą a inżynieringiem klienta,
  • skrócenie czasu otrzymania pełniej kwalifikacji wyrobu (AQF, PI) oraz procesu produkcyjnego (PA),
  • skrócenie czasu przy przyznawaniu pozytywnego Benestare przez zakład klienta, dzięki czemu będzie możliwe uzyskanie zwrotu części kosztów zainwestowanego w oprzyrządowanie po stronie dostawcy.

 

Adresaci szkolenia:

  • Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób współpracujących z Fiatem jako dostawcy, a w szczególności do managerów projektów, inżynierów na wszystkich stanowiskach w grupach zajmujących się współpracą z Fiatem, właścicieli procesów, technologów, specjalistów ds. logistyki oraz kierownictwa.

 

Czas trwania:
  • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)