Zakres szkolenia:

Program szkolenia:

 • eSupplierConnect – podstawowy portal dostawcy
  • Omówienie portalu
  • Wystawianie próśb (ticketów) o dostęp do nowych portali

 • MaPS - portal APQP:
  • prowadzanie odstępstw z omówieniem osób kontaktowych z FCA, które muszą je zatwierdzić.
  • Weryfikacja IMDS’a
  • Weryfikacja wprowadzonych PA, PDR, PPR
  • Weryfikacja statusów dla:
   • Badań autokwalifikacyjnych dostawcy – AQF
   • Badań przeprowadzonych w laboratorium FCA – próby integratywne PI
   • PPAP zakładu klienta – Benestare BE
   • Off Tool Off Process – finalny proces w finalnej lokalizacji. Punkt startowy dla zakładu klienta w odniesieniu do zamawiania wzorców pod próby PPAP od dostawcy.
  • Pełna Kwalifikacja – kiedy jest przyznana i jak ją zweryfikować.
 • Supply Quality Performance – portal dot. zarządzania reklamacjami 0-km i dla części zamiennych:
  • Omówienie normy 08018
  • Omówienie wymagań dot. Wytycznych dla przyznawania punktów karnych dla dostawców (Bid List Rules)
  • Praktyczne omówienie bazy danych SQP
  • Wprowadzanie certyfikatów oraz osób kontaktowych
  • Tworzenie raportów oraz Bid List
  • Uwagi praktyczne przy wprowadzania raportów 8D oraz Cross-out’ów
  • Omówienie wskaźników oraz wskaźników wstępnych pre-bolli
  • Omówienie Kosztów Ciągnionych za selekcje przeprowadzane w zakładzie klienta
  • Omówienie informacji dot. Audytu Zrównoważonego Rozwoju

 • beSTandard – portal dot. norm FCA:
  • Wyszukiwanie norm
  • Ustawianie news lettera (automatyczne powiadomienie o aktualizacjach norm)
  • Wytyczne, z kim się kontaktować odnośnie wygaśnięcia rocznej autoryzacji
  • W jaki postępować w celu dekodingu plików ppdf.

UWAGA: W celu przeprowadzenia praktycznych ćwiczeń dotyczących obsługi powyższych portali rekomenduje się, aby uczestnicy szkolenia posiadali dostęp do portali SQP i/lub MaPS.

 

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Poznasz zasady obsługi portalu reklamacji klienta SQP (Supply Quality Performance) łącznie z wprowadzeniem certyfikatów, pisaniem raportów 8D, wprowadzaniem prośby o anulowanie wskaźnika (Cross-out Request / Depenamento), tworzeniem raportów oraz Bid List.
 • Dowiesz się, jak obsługiwać portal APQP klienta MaPS łącznie z weryfikacją planów badań AQF, statusem prób integratywnych, statusem Benestare, PA, PPR, PDR, IMDS.
 • Zdobędzie wiedzę, jak wypełniać odstępstwo w systemie MaPS oraz jak weryfikować jego status.
 • Dowiesz się, jak wyszukiwać normy klienta na jego portalu.

 

Adresaci szkolenia:

 • Inżynierowie Jakości, Inżynierowie Jakości Klienta, Inżynierowie Zapewnienia Jakości, Project Managerzy, Program Managerzy zaangażowani we współpracę z klientem Fiat.

 

Czas trwania:
 • 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)