Zakres szkolenia:
 • Znaczenie oraz identyfikacja  charakterystyk specjalnych – nowe wymagania IATF
 • Wymagania Formel Q w odniesieniu do charakterystyk D/TLD
 • Identyfikacja charakterystyk specjalnych produktów oraz dokumentacji SZJ
 • Aspekty FMEA i planu kontroli w odniesieniu do zarządzania charakterystykami D/TLD
 • Auditowanie procesu zarządzania charakterystykami D/TLD na podstawie formularza VW
 • Audity produktów z charakterystykami D/TLD
 • Kompetencje i kwalifikacje dla personelu wynikające z nadzoru nad charakterystykami
 • Kompetencje i kwalifikacje Odpowiedzialnego za Bezpieczeństwo Produktu (PSB) wymaganego przez VW i BMW

 

Uczestnicząc w szkoleniu:
 • Zrozumiesz, czym są charakterystyki specjalne.
 • Zrozumiesz interpretacje dodatkowe grupy Volkswagen dotyczące charakterystyk specjalnych.
 • Poznasz wymagane sposoby współpracy w klientem Volkswagen dotyczące charakterystyk bezpieczeństwa i funkcjonalnych.
 • Nabędziesz umiejętność audytowania zarządzania charakterystykami D/TLD w systemach zarządzania jakością.
 • Poznasz wymagania dla Odpowiedzialnego za Bezpieczeństwo Produktu (PSB).

 

Adresaci szkolenia:
 • Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które powinny rozumieć zasady definiowania i zarządzania charakterystykami specjalnymi D/TLD, oraz polityką bezpieczeństwa produktu w rozumieniu przemysłu niemieckiego. W szczególności dotyczy to: członków zespołów projektowych a w szczególności liderów projektów, inżynierów procesu, inżynierów jakości, pracowników pomiarowych, pracowników laboratorium oraz innych osób mających wpływ na bezpieczeństwo wyrobu.

   

Czas trwania:
 • 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)