Zakres szkolenia:
 • VDA 6.2 + ISO 9001:2015 – omówienie idei zmian

 • Zakres standardu VDA 6.2, powołania normatywne, terminy i definicje

 • Kontekst organizacji

  • Zrozumienie organizacji i jej kontekstu dla usługodawstwa w przemyśle motoryzacyjnym

  • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych usługami

  • Działania marketingowe usługodawców

  • Zakres systemu zarządzania jakością - wymagania specyficzne klientów jako element systemu zarządzania jakością; omówienie kluczowych aspektów wymagań podręczników referencyjnych – jak VDA 6.3

  • System zarządzania jakością - zwiększony nacisk na podejście procesowe według normy ISO 9001, Koncepcja Motoryzacyjnego Podejścia Procesowego APA

 • Przywództwo – zaangażowanie kierownictwa, polityka, role organizacyjne, odpowiedzialność i uprawnienia

  • Procesy i odpowiedzialności do zdefiniowania przez najwyższe kierownictwo

 • Planowanie – ryzyka i szanse, plany awaryjne dla dostawców usług, cele jakościowe i działania w celu ich osiągnięcia

 • Wspomaganie – zasoby ludzkie, infrastruktura, środowisko dla dostarczania usług, zasoby do monitorowania i pomiarów, kompetencje, świadomość, komunikacja, zarządzanie dokumentacją i wiedzą organizacji

 • Operacje – Planowanie, rozpoznanie wymogów klienta, projektowanie, nadzór nad zewnętrznie dostarczanymi procesami, produktami i usługami, realizacja usług, zwalnianie usługi, nadzór nad niezgodnymi wyjściami

 • Ocena rezultatów - Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena – Ocena satysfakcji klienta, Audyty wewnętrzne, Przegląd zarządzania

 • Doskonalenie - Niezgodności i działania korygujące, Ciągłe doskonalenie

 • Podsumowanie szkolenia, dyskusja, uwagi

Uczestnicząc w szkoleniu:
 • Poznasz wymagania dla usługodawców w przemyśle motoryzacyjnym według VDA 6.2.
 • Nabędziesz umiejętność interpretacji poszczególnych wymagań VDA 6.2 i przekładania ich na elementy Systemu Zarządzania Jakością.
 • Zrozumiesz powiązania wymagań VDA 6.2 i VDA 6.3 w kwestii audytu procesu dostarczania usług.
 • Zrozumiesz konieczność dokumentowania wyników dostarczania usług w optymalnym zakresie.
 • Poznasz zasady i wymagania audytowania systemu i procesu dostarczania usług.

 

Adresaci szkolenia:
 • Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób pracujących w przemyśle motoryzacyjnym, w branży dostarczania usług - od pełnomocników ds. systemu zarządzania jakością, przez właścicieli procesów/menadżerów, audytorów wewnętrznych i drugiej strony audytujących dostawców usług - po specjalistów wszystkich obszarów organizacyjnych.

 

Czas trwania:
 •  2 dni (16 godzin dydaktycznych)