Zakres szkolenia:
 • Zakres standardu, powołania normatywne, terminy i definicje
 • Zrozumienie organizacji i jej kontekstu (potrzeby stron zainteresowanych)
 • Podejście procesowe z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi:
  • hierarchiczny i procesowy opis organizacji (mapa procesów)
  • opis procesu
  • powiązania z innymi procesami
 • Przywództwo a zarządzanie personelem
  • zapewnienie zasobów ludzkich jako element biznesplanu
  • polityka motywacyjna zorientowana kompetencyjnie
  • komunikacja w organizacji
 • Definiowanie wymagań i kwalifikacji w odniesieniu do kadry pracowniczej 
  • kompetencyjny model zarządzania zasobami ludzkimi w orientacji procesowej
  • role organizacyjne wraz z określeniem odpowiedzialności i uprawnień a kompetencje
  • wiedza organizacji
  • matryca kompetencji - definiowanie wymogów kompetencyjnych (wykształcenie, doświadczenie, umiejętności, szkolenia)
  • wiązanie matrycy kompetencji z wymaganiami specyficznymi klientów
  • wymagania w stosunku do audytorów wewnętrznych i drugiej strony
 • Ocena rezultatów i doskonalenie w procesie zarządzania zasobami ludzkimi 
  • badanie świadomości i satysfakcji personelu
  • propozycje mierników dla procesu zarządzania zasobami ludzkimi
  • działania korygujące/doskonalące 
 • Podsumowanie szkolenia, dyskusja, uwagi

 

Uczestnicząc w szkoleniu:
 • Zrozumiesz znaczenia procesu zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie całej organizacji.
 • Poznasz kluczowe wymagania dotyczące obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, uwzględniające nowe wymagania normy IATF 16949.
 • Dowiesz się, jakie główne zmiany wnosi norma IATF 16949 w proces zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Dowiesz się, jak poprawnie definiować kompetencje pracowników, aby zapewnić zgodność z normą.

 

Adresaci szkolenia:
  • Szkolenie jest skierowane do menadżerów oraz specjalistów działów zarządzania zasobami ludzkimi, odpowiedzialnych za zarządzanie profilami kompetencji pracowników, ich rekrutację oraz za nadzorowanie wymagań związanych z zapewnieniem i utrzymaniem odpowiednich kwalifikacji personelu.

 

Czas trwania:
 •  1 dzień (8 godzin dydaktycznych)