Zakres szkolenia:
 • Teoria zarządzania projektem
  • Podstawy zarządzania projektem
   • Definicje
   • Kluczowy zespół
   • Cykl życia projektu
   • Główne procesy projektowe
   • Cele projektu i ich ocena
   • Realizacja projektu
   • Pozytywne zakończenie projektu
  • Zespół projektowy w organizacji
   • Miejsce zespołu w organizacji
   • Zasady współpracy w zespole
  • Finanse projektu
   • Szacowanie kosztów
   • Budżetowanie kosztów
   • Realizacja projektu a finanse
  • Zarządzanie projektem – zasoby i czas
   • Struktura projektu
   • Wykres Pert i Gantt
  • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
   • Definicja ryzyka
   • Zarządzanie ryzykiem
   • Narzędzia i metody
   • Plany
 • Główne wymagania dotyczące zarządzania projektem w motoryzacji wg IATF 16949
  • Projektowanie jako proces w systemie zarządzania jakością organizacji
  • Role projektowe w organizacji
  • Definicja zasobów
  • Proces projektowania wraz z jego oceną i doskonaleniem
  • Główne wymagania dotyczące zarządzania projektem w motoryzacji wg IATF 16949 oraz metodologii APQP i MLA
 • Ćwiczenie – definicja harmonogramu projektowego modelowej organizacji
 • Zarządzanie projektem z wykorzystaniem narzędzi informatycznych na przykładzie zastosowania programu MS Project
  • Planowanie projektu
  • Definicja kamieni milowych i zadań
  • Zależności pomiędzy zadaniami i ścieżka krytyczna
  • Definiowanie zasobów i kosztów
  • Podstawy raportowania
  • Ćwiczenie – przygotowanie planu projektu w programie MS Project
 • Podsumowanie szkolenia, dyskusja, uwagi

 

Uczestnicząc w szkoleniu:
 • Poznasz wymagania dla kierujących i pracujących nad wdrażaniem projektów przemyśle motoryzacyjnym.
 • Poznasz praktyczne odniesienia zarządzania projektem do typowych kamieni milowych motoryzacji.
 • Nabędziesz umiejętność interpretacji poszczególnych wymagań zarządzania projektem.
 • Zrozumiesz konieczność dokumentowania wyników projektowania w optymalnym zakresie.

 

Adresaci szkolenia:
 • Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób pracujących w przemyśle motoryzacyjnym przy wdrażaniu nowych projektów w branży motoryzacyjnej od menedżerów projektu , przez członków zespołu projektowego, po osoby wspomagające zespół projektowy.

 

Czas trwania:
 •  2 dni (16 godzin dydaktycznych).