Zakres szkolenia:
 • Kontekst organizacji

  • Zrozumienie organizacji i jej kontekstu w odniesieniu do BHP

  • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych kwestiami BHP w organizacji

  • Zakres systemu zarządzania BHP

  • System zarządzania BHP - zwiększony nacisk na podejście procesowe wg normy ISO9001

 • Przywództwo – zaangażowanie kierownictwa, polityka, role organizacyjne, odpowiedzialność i uprawnienia

  • Procesy i odpowiedzialności do zdefiniowania przez najwyższe kierownictwo

 • Planowanie – ryzyka i szanse w odniesieniu do strategii i wykonywanych zadań, cele i działania w celu ich osiągnięcia

 • Wsparcie – zasoby, kompetencje, świadomość, komunikacja, zarządzanie dokumentacją

 • Operacje – Planowanie, Outsourcing, Zakupy, plany awaryjne w odniesieniu do BHP,

 • Ocena rezultatów –Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena, Audyty wewnętrzne, Przegląd zarządzania

 • Doskonalenie - Wypadki, Niezgodności i działania korygujące, Ciągłe doskonalenie

 • Podsumowanie szkolenia, dyskusja, uwagi

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Poznasz wymagania dla systemu zarządzania BHP.

 • Nabędziesz umiejętność interpretacji poszczególnych wymagań ISO 45001 i przekładania ich na elementy Systemu Zarządzania BHP.

 • Zrozumiesz konieczność dokumentowania wyników systemu zarządzania BHP w optymalnym zakresie.

 • Poznasz zasady i wymagania audytowania systemu i procesu dostarczania usług.

 

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób pracujących w przemyśle od pełnomocników ds. systemu zarządzania BHP, przez właścicieli procesów/menadżerów, audytorów wewnętrznych, po specjalistów wszystkich obszarów organizacyjnych.

 

Czas trwania:
 • 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)