Zakres szkolenia:
 • Wprowadzenie

 • Kontekst organizacji:

  • Czynniki zewnętrzne wewnętrzne związane z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników

  • Wymagania prawne i inne wymagania – identyfikacja i ocena zgodności

 • Przywództwo:

  • Rola i odpowiedzialność kierownictwa

  • Polityka firmy w odniesieniu do wymagań:

   • Bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

  • Zadania, obowiązki i uprawnienia w systemie zarządzania

 • Ryzyka i szanse dotyczące:

  • Bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

  • Wpływu ww. na bezpieczeństwo biznesowe

 • Planowanie działań w oparciu o wyniki analizy ryzyka

 • Powiązanie analizy ryzyka z wynikami z oceny analizy ryzyka na stanowiskach pracy

 • Ocena wyników zaplanowanych działań – ustalanie zasad oceny i odpowiedzialności

 • Udział i konsultacje pracowników w odniesieniu do bezpieczeństwa i zdrowia

 • W odniesieniu do wymagań związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników wsparcie procesów:

  • Zasoby

  • Kompetencje

  • Świadomość

  • Komunikacja

  • Udokumentowane informacje

 • Kompetencje auditorów

 • Konsultacje i udział pracowników w systemie zarządzania ochroną zdrowia i bezpieczeństwem pracowników

 • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna

 • Planowanie i kontrola działań w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

 • Eliminacja zagrożeń i ograniczanie ryzyka w prowadzonych działaniach

 • Zarządzanie zmianami

 • Ocena działań

 • Wykorzystanie wyników auditów

 • Przegląd systemu zarządzania

 • Doskonalenie

 • Formułowanie wniosków z auditu

 • Podsumowanie szkolenia

 

Ćwiczenie praktyczne – w oparciu o modelową firmę lub przykład klienta.

 

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Nauczysz się praktycznie zastosować wymagania ISO 45001 w Twojej firmie.

 • Dowiesz się jak poprzez włączenie pracowników w tworzenie bezpiecznych miejsc pracy stworzyć bezpieczną firmę.

 • Poznasz rozwiązania organizacyjne, które pozwolą na spełnianie wymagań prawnych z zakresu BHP i systematyczne doskonalenie stosowanych rozwiązań.

 

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za systemy zarządzania BHP oraz do pełnomocników systemów zarządzania, a także do osób odpowiedzianych za wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych związanych z BHP oraz do specjalistów BHP.

 

Czas trwania:
 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)