Zakres szkolenia:

Szkolenie obejmuje przedstawienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 „Ocena zgodności - Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi” oraz innych wymagań, do których spełnienia jest zobowiązana jednostka certyfikująca wyroby (wymagania prawne, wymagania zawarte w dokumentach PCA oraz EA). W trakcie szkolenia zostaną również omówione zagadnienia dotyczące przeprowadzania audytów wewnętrznych oraz działań korygujących i zapobiegawczych.

 • Kluczowe wymagania PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03:

 • wymagania ogólne,

 • bezstronność,

 • poufność,

 • struktura,

 • zasoby,

 • procesy,

 • system zarządzania,

 • Znaczenie wymagań prawnych oraz zastosowanie norm PN-EN ISO/IEC 17020; PN-EN ISO/IEC 17021; PN-EN ISO/IEC 17025 w jednostce certyfikującej wyroby

 • Wymagania dotyczące jednostki certyfikującej wyroby w dokumentach PCA i EA

 • Realizacja audytów wewnętrznych, działania korygujące i zapobiegawcze - zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia

Uczestnicząc w szkoleniu:
 • Poznasz wymagania wynikające z normy PN-EN ISO/IEC 17065 z uwzględnieniem praktycznych problemów dotyczących systemu zarządzania.
 • Poznasz inne wymagania stawiane jednostkom certyfikującym wyroby.
 • Nabędziesz umiejętność przeprowadzania audytów wewnętrznych na zgodność z wymaganiami normy

 

Adresaci szkolenia:
 • Szkolenie adresowane jest do personelu jednostek certyfikujących wyroby przewidujących poddanie się ocenie jednostki akredytującej lub chcących poszerzyć swoją wiedzę celem jej wykorzystania do doskonalenia systemu zarządzania spełniającego wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065.

 

Czas trwania:
 •  3 dni po 8 godzin dydaktycznych (24 godziny dydaktyczne).