Zakres szkolenia:
 • Podsumowanie zmian w nowym wydaniu ISO 19011:2018
 • Podstawowe wymagania: podejście procesowe, doskonalenie procesu i produktu
 • Audyty wyrobu a audyty procesów i systemu - różnice
 • Zasady audytowania
 • Zarządzanie programem audytów
 • Przeprowadzenie audytu
  • Inicjowanie auditu
  • Przygotowanie działań auditowych
  • Przeprowadzanie działań auditowych
  • Przygotowanie i rozpowszechnianie raportu z auditu
  • Zakończenie auditu
  • Przeprowadzenie działań poauditowych
 • Kompetencje i ocena audytorów
 • Ćwiczenia:
  • Przygotowanie do programowania audytów produktu
  • Zaplanowanie audytu systemu produktu
  • Przeprowadzenie przykładowego, szkoleniowego audytu sytemu
  • Przygotowanie wniosków, raportów
 • Podsumowanie szkolenia, dyskusja, uwagi

UWAGA: Szkolenie jednodniowe przy założeniu wcześniejszego uczestnictwa wszystkich osób w szkoleniu z zakresu wymagań normy IATF 16949

 

Uczestnicząc w szkoleniu:
 • Zrozumiesz specyficzne wymagania dotyczące audytowania.
 • Zrozumiesz elementy podejścia opartego na ryzyku i szansach akcentowane przez nowe wydanie normy.
 • Zrozumiesz sugerowane zmiany w podejściu do audytowania wg zaktualizowanego aneksu.
 • Poznasz sposoby przygotowania i przeprowadzenia audytu.
 • Zrozumiesz jakie przykładowe wymagania stawia się audytorom.

 

Adresaci szkolenia:
 • Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które przygotowują się do audytowania lub doskonalą swoją wiedzę potrzebną do audytowania.
 • Osoby definiujące i nadzorujące procesy przygotowania i prowadzenia audytu.

 

Czas trwania:
 • 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)